Att välja / köpa tomt

välja tomt

 

 

Val av tomt
En av de viktigare aspekterna att tänka på då ett eget hus ska byggas är valet av tomt. Det är allt som oftast lätt att veta inom vilket område som tomten ska finnas i, men i ett och samma område kan det finnas mängder med tillgängliga tomter att välja mellan. För att hitta rätt tomt finns flera aspekter att ta hänsyn till. 

Området runt tomten
Först och främst gäller det att känna in sig på platsen. Är det här rätt plats att bo på? Om det första intrycket är rätt finns det många frågeställningar att ställa sig för att få ett begrepp om hur tomten kommer att fungera som plats för ett hem. Några viktiga parametrar är vilka byggtillstånd som kan ges på tomten, bebyggelsen runt omkring, hur grannarna verkar och om tomten ligger nära naturen och/eller kommunikationer. Det kan också vara intressant att se över områdets planerade förändringar. Information om krav för bygglov och planeringen av området inför framtiden finns att hämta på kommunen. 

Tomtens egenskaper 
För själva husbyggets del, och för den blivande trädgården med för den delen, är det viktigt att gå igenom hela tomten noga. Vad består tomten av för typ av mark och vilka problem och möjligheter ger marken? De grundläggande egenskaperna på tomten avgör hur husbygget kommer att gå, och inte minst hur dyrt hela projektet kommer att bli. Hällar och berg kan kräva dynamit för att få till en grund. Sank mark är svår att bemästra och kan ge stora problem om dräneringen inte blir korrekt. 

Sluttar tomten och i så fall åt vilket håll? Täcks någon sida av skog och hur faller solen in på tomten? Allt detta påverkar var ett hus kan placeras på tomten och hur ljuset in i huset kommer att falla. 

Markera husets yta
Det kan vara svårt att tänka sig det färdigbyggda huset på en tom tomt, en tomt som i många fall är trädbevuxen. Det kan underlätta att markera det område som kan tänkas täckas av husets yta. Det ger en god överblick över möjliga byggplatser, hur omgivningen kommer att se ut inifrån huset och hur huset kommer att te sig på den tänkta tomten. Det är även viktigt att fundera över hur vatten och avlopp kommer dras på själva tomten. Kostnaden för indragning beror på markens beskaffenhet och hur långt det är mellan hus och markgränsen dit vattnet och avloppet är draget. 

Stämmer budgeten?
Trots att det är viktigt att gå på känsla när en tomt ska välja är det minst lika viktigt att stämma av att tomtens pris motsvarar det som är möjligt att betala. En härlig tomt ger inget boende och husbygget i sig kräver stora resurser. I budgeten är det också viktigt att ta med de eventuella omkostnader för de egenskaper på tomten som försvårar byggnationen. Låt inte andra spekulanter påverkar den egna budgivningen. 

Besök vår egna hustillverkarguide Hitta din hustillverkare och lediga tomter.