Uppfarten – vilket material till uppfart

Uppfarten – vilket material 
Uppfarter ska vara vackra och inbjudande samtidigt som de tål hårt tryck. Grus, asfalt, cement eller plattor håller alla måttet för att skapa en bra och hållbar uppfart. En grundpelare oavsett ytskikt är att grunda och stadga upp marken under ytskiktet med bärlager, förstärkningsgrus och eventuellt sättgrus. 

uppfart

Grus
Den vanligaste varianten av uppfart är den grusade. Många sakkunniga rekommenderar 8/16 makadam, en grovlek som även går under namnet bergssingel. Det blir relativt stora stenar, men gruset packas snabbt och väl tack vare stenkrossets struktur vilket gör att det stannar på plats och är lätt att gå på. Ett alternativ kan vara att välja ett krossgrus med storleken 0/18 eller 0/40. Det hårdnar fort och blir som en fast plan. En annan variant är kalkgrus som också packas bra. 

Det är också vanligt med så kallat gårdsgrus. Det är rundade, naturliga, stenar som tas från rullstensåsar och som sållas i olika grovlekar. Varje leverantör har sin färg, så om färgen är viktig är det värt att åka runt och kika på de olika försäljningsställen som finns. Det ligger dock inte lika fast som makadamet på grund av den lite mer runda formen på stenarna. 

Asfalt
Asfalt är lättskött och beständigt. Det sätter sig garanterat och ligger där det ligger och lerar inte igen av väder och vind. Det är därför ett mycket behändigt alternativ som underlag till uppfarten. Det kostar en slant då det behövs kunnig personal, men är värt det om det passar i övrig omgivning. 

Andra alternativ
Stenplattor som två ljuspår alternativt över hela uppfarten är en modell som kan vara trevlig, särskilt för den som tycker om gräs. Gräs kantar gärna plattorna. Plattorna som används bör vara rätt tjocka, minst 6-7 cm för att klara belastningen även för tyngre fordon. Det finns cementplattor och gjuten betong att välja på också. De är populära i USA tack vare sin beständighet, men inte lika vanliga i Sverige än.