Jordvärmepump - pris och livslängd


Överväger du att köpa en jordvärmepump? Vi går igenom hur en jordvärmepump fungerar, för-och nackdelar, dess livslängd och hur snabbt den tjänar in investeringskostnaden.

Köp en jordvärmepump

Köp en jordvärmepump och spara pengar på dina uppvärmningskostnader. Hus.se rekommenderar följande butiker.

Värmepumpar för nordiskt klimat
Flest återförsäljare i Sverige
10 års garanti på kompressorn

Jordvärmepump - hur fungerar den?

Jordvärmen kallas också mark- eller ytvärme. Systemet bygger på att ta tillvara den energi som ligger lagrad bara en meter under markytan. Det kräver en stor tomt men är å andra sidan billigare att installera än bergvärme.

Bara metern under markytan finns solenergi lagrad. Den tas till vara genom att slangar grävs ner i marken med ett avstånd om cirka en meter ifrån varandra. Det kan krävas upp till tvåhundra meter slang till en normalstor villa, vilket gör att det krävs en del markyta. I slangarna finns en frostskyddad vätska som fångar upp den lagrade energin och som förs tillbaka till en värmepanna via ett slutet cirkulationssystem. I värmepannan kyls vätskan ner och energin som frigörs värmer upp ett vattenburet system som sprider värme i huset. För att få jordvärmen att fungera som det är tänkt, behövs el till värmepannan. Det kan också krävas en elpatron för riktigt kalla dagar, då systemet är anpassat för 90 % av den maximala belastningen. 

Har du en stor tomt som du kan tänka dig att gräva upp eller tex. betesmark som gränslar till huset passar jordvärme utmärkt.

Hur lång slang behövs till jordvärme?

Hur lång kollektorslang som behövs beror på hur stor och välisolerad din bostad är. En genomsnittlig villa behöver ca. 500 meter lång kollektorslang, vilket i sin tur kräver en tomt på ungefär 600 kvadratmeter.

Vad kostar en jordvärmepump?

En jordvärmepump kostar ca 100 000 kr - 130 000 kr med installation och grävning inräknat. Jordvärmepumpen är en investering som sänker dina uppvärmningskostnader. Över tid kommer jordvärmepumpen betala tillbaka hela investeringskostnaden, återbetalningstiden beräknas vara mellan 5-10 år.

Vad är livslängden?

En jordvärmepump håller minst 10-15 år, det är inte ovanligt att den håller i upp till 20 år. Oftast är det sedan endast själva pumpen som behöver bytas ut. Slangen håller för det mesta betydligt längre.

Fördelar med jordvärme 

Det finns både för- och nackdelar med jordvärme, precis som med alla värmesystem. Vi listar de största för-och nackdelarna för att du ska kunna ta med det som underlag i ditt beslut.

  • Förnybart och miljövänligt - Jordvärme tar till vara på solenergin som lagras i marken, vilket är en förnybar energi. Den enda miljöpåverkan utgörs av elen som behövs när värmepumpen hämtar upp värme från jordvärmeslingan.
  • Höjer värdet på huset - En jordvärmepump höjer värdet på huset och påverkar köpintresset positivt. Den dag du säljer huset kan du alltså få ett högre försäljningspris tack vare jordvärmepumpen.
  • Bekvämt - Om allt fungerar som det ska sköter en jordvärmepump sig själv.
  • Sänker uppvärmningskostnaden med upp till 80% - En jordvärmepump sänker uppvärmekostnaden upp till 80% om du går från elpanna eller direktverkande el. På 5-10 år har den tjänat in hela investeringskostnaden, så på sikt kommer den spara dig mer pengar än vad den kostade att installera.Spara pengar med jordvärmepump

Nackdelar med jordvärme

När jordvärmen först kom ut på marknaden förelåg problem med att marken kyldes ner för mycket vilket påverkade växtligheten på tomten. Det problemet är sedan länge löst. Däremot krävs en del markyta för att få ett väl fungerande system. Om tomten inte är tillräckligt stor, kan bergvärme vara ett bättre alternativ.

Ett problem med markvärmen är att hela tomten grävs upp för att lägga ner slangarna. Marken behöver återställas efter installationen. Systemet behöver ett vattenburet system i huset, vilket är en stor kostnad att ta hänsyn till vid beräkning av den totala installationskostnaden för systemet. Det behövs också el för att få systemet att fungera. En kilowattimme i el ger ungefär tre kilowattimmar i energi tillbaka.

  • Tillstånd krävs - Att installera jordvärme kräver oftast tillstånd från kommunen.
  • Stor investering - Jordvärme är en stor investering. Grävning, installation och värmepump är inte gratis och kostar vanligtvis mellan 100 000 kr - 130 000 kr. Dock tjänar du in de här pengarna över tid.
  • Tar mycket utrymme - Jordvärme kräver mycket plats. För en genomsnittlig villa krävs ofta en tomt på ungefär 600 kvadratmeter.

Vad krävs för att installera jordvärme?

För att installera jordvärme behövs ett vattenburet värmesystem i ditt hus. Om inte detta redan finns behöver du uppdatera ditt värmesystem. Som tidigare benämnt behövs också en tillräckligt stor tomt, samt ett tillstånd från kommunens miljöinspektör. Ansökan brukar installatören hjälpa till med. 

Intervju med expert om jordvärme och jordvärmepump

I vissa delar av landet är det extra populärt med jordvärme. För att få en bra bild vad det innebär har vi kontaktat experten Jesper Snive på IVT och ställt fyra frågor. IVT har utvecklat jordvärmepumpar sedan 1970 och är idag en av dem främsta på marknaden. Vi pratar bland annat om hur jordvärme fungerar och vilka kostnader som tillkommer.

Hur fungerar jordvärme?

- Jordvärmen fungerar precis som bergvärmen, fast istället för att borra lägger man ned en slang i jorden på cirka en meters djup.

Hur fungerar jordvärme

När passar det att installera en jordvärmepump?

- Jordvärme passar när man har en väldigt stor trädgård, eller om man kanske har en åker eller äng utanför sitt hus där man kan gräva ned en slang.

Vad kostar en genomsnittlig installation i ett normalhus i Sverige och vilken livslängd kan man räkna med?

- En jordvärmepump kostar mellan 60 000 kr - 110 000 kronor. Förutom själva kostanden för jordvärmepumpen så tillkommer det plogning och grävning av själva slangen, installation och driftsättning. Så efter rotavdrag så landar en installation på c:a 100 000 kr - 200 000 kr. Livslängden på en jordvärmepump är cirka 15 - 20 år.

Vad kostar det att installera jordvärmepump

Vilket schaktdjup är optimalt för användning av jordvärme?

- När man gräver ned slangen till en jordvärmepump så brukar man hamna på cirka en meters djup, men det här kan variera beroende på vart i landet man bor. Det viktiga är att man gräver ned slangen så djupt så att inte frosten når ner till slangen. Allt det här hjälper din installatör med.

Tack Jesper för dina svar.

Se och lyssna på hela intervjun på Hus.se YouTube-kanal.

Tillverkare av jordvärmepumpar

Bosch Thermoteknik

Bosch är Europas överlägset största tillverkare av värmeprodukter, med en omsättning närmare 30 miljarder kronor. De svenskutvecklade värmepumpar säljs idag till hela Europa under fler olika varumärken. Det gör dom till världens största värmepumpstillverkare.

Det finns ett komplett sortiment av bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, uteluftsvärmepumpar (luft/vatten), frånluftsvärmepumpar och tillbehör.

Tillverkarbild

CTC Värme

CTC utvecklar, tillverkar och marknadsför brännare, pannor och värmepumpar samt apparater, utrustning och komponenter för värmesystem. CTC ingår i koncernen Enertech AB.
CTC har värmt svenska hem sedan 1923 och har marknadens mest kompletta sortiment av värmepumpar och värmepannor.

Tillverkarbild

EVi Heat

EVI HEAT Värmepumpar utvecklar, tillverkar och marknadsför patentsökta värmepumpar för berg-, mark- eller sjövärme i kombination med solfångare.

De har något som kallas solvärmepumpen som är en helhetslösning där värmepumpen hämtar energi från både sol och berg. Solvärmepumpen kan ge er värme och kyla direkt från naturen till en femtedel av kostnaden.

Naturvärme

Save It Naturvärme AB erbjuder kunderna ett modellprogram av värmepumpar för alla behov.
De har i sitt sortiment värmepumpar för bergvärme, jordvärme eller sjövärme.
Det finns tre olika värmepumpar att välja på.

NIBE Villavärme

NIBE Villavärme ingår i en koncern med NIBE Industrier som moderbolag. NIBE Villavärme är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter och har en marknadsledande position i norra Europa inom huvudområdena varmvattenberedare och värmepumpar.

I sortimentet finns precis allting i värmepumpsväg.

Tillverkarbild

Thermia

Thermia Värme AB utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla. Thermia är ett av de ledande företagen inom värmepumpsbranschen på den europeiska marknaden och de befinner sig i en stark expansionsfas.

Thermia har ett brett sortiment av värmepumpar. De tillverkar och marknadsför värmepumpar för bergvärme, jordvärme, luftvärme och sjövärme.


Redaktionen
www.hus.se
Snabbläs artikel - se rubriker

MER INNEHÅLL