Jordvärmepumpar

Tips till Dig som skall köpa Jordvärmepumpar! Klicka här! Jordvärmepumpen har en slang med en cirkulerande vätska som är nergrävd i marken. Slingorna ligger på 0,9–1,5 meters djup och avståndet mellan dem ska vara mer än 1,5 m. Har du en stor tomt som du kan tänka dig att gräva upp eller tex. betesmark som gränslar till huset passar jordvärme utmärkt.

Tillverkare

Bosch Thermoteknik

Tillverkarbild Bosch är Europas överlägset största tillverkare av värmeprodukter, med en omsättning närmare 30 miljarder kronor. De svenskutvecklade värmepumpar säljs idag till hela Europa under fler olika varumärken. Det gör dom till världens största värmepumpstillverkare.
Det finns ett komplett sortiment av bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, uteluftsvärmepumpar (luft/vatten), frånluftsvärmepumpar och tillbehör.

Kontaktinformation
Robert Bosch AB Thermoteknik
Västgötagatan 18
641 36 KATRINEHOLM
Tel: 08-750 15 00
Fax: 08-750 17 48
varme@se.bosch.com
Hemsida

CTC Värme

Tillverkarbild CTC utvecklar, tillverkar och marknadsför brännare, pannor och värmepumpar samt apparater, utrustning och komponenter för värmesystem. CTC ingår i koncernen Enertech AB.
CTC har värmt svenska hem sedan 1923 och har marknadens mest kompletta sortiment av värmepumpar och värmepannor.

Kontaktinformation
CTC
Näsvägen
341 26 Ljungby
Tel: 0372-867 00
Fax: 0372-861 55
info@enertech.se
Hemsida

EVi Heat

Tillverkarbild EVI HEAT Värmepumpar utvecklar, tillverkar och marknadsför patentsökta värmepumpar för berg-, mark- eller sjövärme i kombination med solfångare.
De har något som kallas solvärmepumpen som är en helhetslösning där värmepumpen hämtar energi från både sol och berg. Solvärmepumpen kan ge er värme och kyla direkt från naturen till en femtedel av kostnaden.

Kontaktinformation
EVI Heat Värmepumpar - SIPS AB
Box 55
19622 Kungsängen
Tel: 08-58176100
Fax: 08-7616181
info.eviheat@evi.se
Hemsida

Naturvärme

Tillverkarbild Save It Naturvärme AB erbjuder kunderna ett modellprogram av värmepumpar för alla behov.
De har i sitt sortiment värmepumpar för bergvärme, jordvärme eller sjövärme.
Det finns tre olika värmepumpar att välja på.

Kontaktinformation
Save It Naturvärme AB
Norra byavägen 100
980 63 KANGOS
Tel: 0978-30022
Hemsida

NIBE Villavärme

Tillverkarbild NIBE Villavärme ingår i en koncern med NIBE Industrier som moderbolag. NIBE Villavärme är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter och har en marknadsledande position i norra Europa inom huvudområdena varmvattenberedare och värmepumpar.
I sortimentet finns precis allting i värmepumpsväg.

Kontaktinformation
NIBE AB
Järnvägsgatan 40
285 21 Markaryd
Tel: 0433 - 73 000
Fax: 0433 - 73 190
info@nibe.se
Hemsida

STIEBEL ELTRON

Tillverkarbild Stiebel-Eltron utvecklar bland annat solvärmetermiska anläggningar för en kostnadseffektiv varmvattenberedning. De erbjuder det kompletta uppvärmningssystemet oavsett om det gäller värmepumpar eller solfångare.

Kontaktinformation
Stiebel Eltron AB
Friggagatan 5
641 37 Katrineholm
Tel: 0150-487900
Fax: 0150-487901
-
Hemsida

Thermia

Tillverkarbild Thermia Värme AB utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla. Thermia är ett av de ledande företagen inom värmepumpsbranschen på den europeiska marknaden och de befinner sig i en stark expansionsfas.
Thermia har ett brett sortiment av värmepumpar. De tillverkar och marknadsför värmepumpar för bergvärme, jordvärme, luftvärme och sjövärme.

Kontaktinformation
Thermia Värme AB
Box 950
671 29 Arvika
Tel: 0570 - 813 00
info@thermia.se
Hemsida
Jordvärme

Jordvärme
Jordvärmen kallas också mark- eller ytvärme. Systemet bygger på att ta tillvara den energi som ligger lagrad bara en meter under markytan. Det kräver en stor tomt men är å andra sidan billigare att installera än jordvärmen. 

jordvärmeBild från Nibe

 

Så fungerar det 
Bara metern under markytan finns solenergi lagrad. Den tas till vara genom att slangar grävs ner i marken med ett avstånd om cirka en meter ifrån varandra. Det kan krävas upp till tvåhundra meter slang till en normalstor villa, vilket gör att det krävs en del markyta. I slangarna finns en frostskyddad vätska som fångar upp den lagrade energin och som förs tillbaka till en värmepanna via ett slutet cirkulationssystem. I värmepannan kyls vätskan ner och energin som frigörs värmer upp ett vattenburet system som sprider värme i huset. 

För att få jordvärmen att fungera som det är tänkt, behövs el till värmepannan. Det kan också krävas en elpatron för riktigt kalla dagar, då systemet är anpassat för 90 % av den maximala belastningen. 

För- och nackdelar 
När jordvärmen först kom ut på marknaden förelåg problem med att marken kyldes ner för mycket vilket påverkade växtligheten på tomten. Det problemet är sedan länge löst. Däremot krävs en del markyta för att få ett väl fungerande system. Om tomten inte är tillräckligt stor, kan bergvärme vara ett bättre alternativ. 

Ett problem med markvärmen är att hela tomten grävs upp för att lägga ner slangarna. Marken behöver återställas efter installationen. Systemet behöver ett vattenburet system i huset, vilket är en stor kostnad att ta hänsyn till vid beräkning av den totala installationskostnaden för systemet. Det behövs också el för att få systemet att fungera. En kilowattimme i el ger ungefär tre kilowattimmar i energi tillbaka. 

Kostnad 
Ett markvärmesystem till en normalstor villa kostar nästan 150 000 kr. Då är inte det vattenburna systemet i huset inräknat. Till det kommer en omkostnad om ungefär 10 000 kr om året för elkostnader för att täcka energibehovet vid uppvärmningen.