Hitta besiktningsman

Överlåtelsebesiktning
Överlåtelsebesiktning behöver du göra när du köper bostad. Du kan här söka fram din närmsta auktoriserade besiktningsman.
Entreprenadbesiktning
Entreprenadbesiktning gäller dig som bygger ny bostad. Du kan här söka fram din närmsta auktoriserade besiktningsman.
Kvalitetsansvarig
För all byggnation som kräver bygganmälan så behövs en kvalitetsansvarig. Du kan här söka fram din närmsta auktoriserade kvalitetsansvarig.

Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen ska göra ett så bra arbete som möjligt. Däremot finns inga krav på att han måste upptäcka alla fel och brister i en fastighet. Det som inte syns på ytan, utan att göra ingrepp i byggnaden, kan besiktningsmannen aldrig orda något om. Det är inte hans uppdrag. Han kan heller inte lastas för att göra en felaktig riskanalys, eftersom det är en bedömning av risk utifrån det som syns. Besiktningsmannen kan inte gå vidare i en undersökning om det inbegriper att göra åverkan i byggnaden. Däremot kan en utförligare undersökning, med ägarens tillstånd, skapa denna information. Men det ingår med andra ord inte i en överlåtelsebesiktning. Köparen får då söka säljarens tillstånd innan undersökningen kan gå vidare.

Besiktningsmannen har som förutsättning att de handlingar som ges till honom angående fastigheten är riktiga. Om besiktningsmannen gör ett utförligt arbete utefter bästa förmåga kan han inte anses som ansvarig för några fel eller brister i fastigheten. Den enda gång som besiktningsmannen kan hållas ansvarig är när han agerat försumligt eller vårdslöst. Det gäller därför att se till att besiktningsmannen har ansvarsförsäkring. Den täcker eventuell skada för besiktningsmannens försumlighet.

Bara uppdragsgivaren kan kräva ersättning

Den enda person som kan anse att besiktningsmannen agerat försumligt och som kan kräva ersättning för skada är uppdragsgivaren. Det maximala beloppet som kan krävas är 15 prisbasbelopp och ersättningen grundas på skillnaden mellan fastighetens pris utan det oupptäckta felet och det faktiska priset med förekommande fel. Det är upp till uppdragsgivaren att bevisa att besiktningsmannen agerat försumligt. Felet i den utförda tjänsten måste också framställas inom skälig tid.

Undersökningsplikten

Besiktningsmannen kan inte i något avseende anses ta över köparens eget undersökningsansvar. Många av de komponenter som ingår i den totala undersökningsplikten deklareras över huvud taget inte i besiktningsprotokollet, och kan därför inte läggas på besiktningsmannen. Besiktningsmannen tar heller inte ansvaret för att genomgången fullgör köparens undersökningsplikt. Den besiktning som genomförs gäller bara vid besiktningstillfället. Det kan hända att förhållanden förändras i huset efter besiktning gjorts.

Om besiktningsmannen inte gjort sitt jobb

Om besiktningsmannen missat något som han eller hon borde ha upptäckt vid besiktningen går det att väcka skadeståndskrav. I första hand väcks kravet direkt mot besiktningsmannen. Om det inte ger resultat är nästa steg att vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Det går också att gå till domstol för att få igenom ett krav på ersättning om besiktningsmannen gjort fel.

Snabblänkar

Avdelare

Offert ifrån hantverkare

Få en kostnadsfri offert ifrån hantverkare.