Kvalitetsansvarig

Snabblänkar

Information

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) skall byggherren utse en kvalitetsansvarig för varje byggprojekt som kräver bygganmälan. Kvalitetsansvarig utses som en garanti för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav.

Den kvalitetsansvarige ska vara certifierad av godkänt certifieringsorgan och de du söker fram är cerifierade av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

Den kvalitetsansvariga ska närvara vid byggsamråd, vid besiktningar och andra kontroller.

Avdelare