Radonmätning – Mät radon själv, allt om kostnad och gränsvärde


Ska du köpa hus eller bor du i ett som kan ha höga radonvärden? Radon kan endast upptäckas genom mätning eftersom den varken syns eller luktar. Genom att göra en radonmätning får du svart på vitt hur bostadens radonvärde ser ut. Att mäta själv är enklare än man kan tro, och beroende på resultat behöver du inte göra om det på många år.

Radonmätning

Radon är en gas som bildas naturligt när ämnet uran 238 sönderfaller. Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen. I villor och radhus görs radonmätningar under eldningssäsongen för att få ett säkert resultat. Det innebär under oktober fram till och med 30 april.

Inför ett husköp är det upp till dig som köpare att ta initiativ till en radonmätning. Hög radonhalt är nämligen inget som räknas som ett dolt fel, ur juridisk aspekt. Förutom att du förstås vill bo i ett hälsosamt hus, kan papper på låga radonvärden förbättra prisbilden den dagen det är dags för försäljning.

Radon kan komma från 3 olika källor:

 • Markradon
 • Byggnadsmaterial
 • Vatten

Beställ radonmätning

Är det dags att göra en radonmätning behöver du först och främst få hem radonmätare. Att göra en mätning själv går lätt och smidigt. För att du enkelt ska hitta leverantörer av radonmätning har vi nedan listat rekommenderade partners:

Kostnad för radonmätning

Radonmätning för villa och radhus kräver minst en mätdosa på varje våningsplan. Räkna med att varje spårfilmsdosa har ett pris runt 200-600 kronor. Då många leverantörer erbjuder både mätpaket och paketpriser är det svårt att ange ett exakt pris. Idag kan du även välja mellan digitala mättyper och puckar som kan läsas med app. De enklare digitala modellerna kostar runt 1000 kronor, medan de allra mest avancerade når upp mot 20 000 kronors-klassen. 

Gränsvärde för radon i inomhusluft

För just inomhusluft i bostäder och offentliga byggnader är det fastställda riktvärdet för radon 200 Bq/m3. Värdet är bestämt i samråd mellan flera myndigheter. Om bostaden mäter upp en radonhalt som ligger över referensnivån bör åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är rimligt och möjligt. Det finns fler rikt- och gränsvärden utöver det som gäller för inomhusluft. 

Håll koll på mättiden

Mätresultaten varar inte för evigt och flera faktorer kan påverka radonhalten såsom boendevanor och ventilation. Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation är att göra en radonmätning om det gått mer än 10 år sedan sist. Rekommendationen är även att mäta radonen om det har genomförts någon renovering eller byggnadsåtgärd som kan påverka byggnadens inomhusluft. Har du misstankar om att bostaden är byggd med blåbetong är det en god idé att även utföra en mätning.

Tänk på att mäta radon i din bostad:

 • Om du ska bygga nytt hus
 • Om du ska köpa ett hus eller en lägenhet
 • Om det gått mer än 10 år sedan sist
 • Om det har utförts något arbete som kan ha påverkat inomhusluften
 • Om du bor i ett område där det finns höga halter av markradon
 • Om bostaden är byggd med blåbetong

Hur du gör en radonmätning själv

Du kan göra en mätning själv genom att beställa ett mätpaket online eller i en byggvaruhandel. Med beställningen får du med instruktioner. Efter utförd mätning skickar du dosorna till ett laboratorium och inväntar resultaten. Tänk på att mäta i rummen där du tillbringar mycket tid, som sovrum och vardagsrum.

Det finns flera olika mätare för att mäta radon i inomhusluft. Den vanligaste metoden att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Radonhalten bör mätas under minst två, helst tre månader mellan perioden 1 oktober och 30 april. När det är bråttom och du behöver en indikation på radonhalten finns det även korttidsmätare att köpa som mäter under sju dygn. 

Information om radonmätare

Rätt antal mätdosor

Varje hus/lägenhet skall minst 2 mätdosor. För att mätningen ska anses godkänd behöver radonmätaren ha rätt placering. Varje våningsplan inrett för boende skall ha minst 1 dosa. För att få en så bra undersökning som möjligt rekommenderas mätning av alla rum där man vistas i, dock ej våtrum. Instruktioner hur man placerar ut dosorna medföljer i paketet som kommer med posten.

Hur många mätdosor behövs till ditt hem?

 • 1-plans hus: minst 2 st mätdosor
 • 2-plans hus: minst 2 st mätdosor
 • 3-planshus: minst 3 st mätdosor

Om krav på radonmätning

Idag finns inget lagkrav som talar om hur ofta en mätning ska genomföras för villor, flerbostadshus eller lägenheter. Däremot anger Strålsäkerhetsmyndigheten rekommendation om när en mätning bör göras.

Hamna rätt med frågor kring radon med hjälp av Strålsäkerhetsmyndighetens vägledning

Hälsorisker med radon

Då det finns uttalade hälsorisker från myndigheter med radon vill du förstås veta hur symptom ter sig efter långvarig exponering av radon. Den nuvarande uppfattningen är att radon inte orsakar fler hälsorisker än lungcancer. Det är just vid långtidsexponering som lungcancer kan utvecklas. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Boverket uppger att det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen och att rökning i kombination med radonstrålning ökar risken.

Hitta radonmätning i ditt län

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Vy över ett villaområde. Höstträd i förgrunden och solnedgång med havet i bakgrunden.

Radonmätning i villor och radhus ska ske under eldningssäsongen i oktober-april för att ge säkra resultat.


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

 • Radon är en naturlig men farlig ädelgas som endast kan upptäckas genom mätning eftersom den varken syns eller luktar. Gasen är radioaktiv vilket innebär en hälsofara. Bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer.
 • Vad gäller radonmätning för villa och radhus ska du ha minst en mätdosa på varje våningsplan. Beroende på om du vill mäta själv eller anlita en expert blir det olika utfall på priset. Räkna med ett pris mellan 200 och 600 kronor per mätdosa om du kommer att utföra mätningen själv. Många leverantörer erbjuder paketpriser vilket gör det svårt att ange ett exakt pris för radonmätningen. Digitala mätdosor har en kostnad runt en tusenlapp, medan de mest avancerade är i 20 000 kronors-klassen.
 • Radon ska mätas vid köp av ny bostad, när du ska bygga nytt hus eller ska utföra en till- eller nybyggnad av småhus. Mät om du misstänker att din bostad är byggt med blåbetong eller ligger i ett område med höga halter av markradon. Även vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem är det viktigt att göra en radonmätning.