Bygga garage - Kostnad och bygglov att bygga själv


Ska du bygga eller köpa nytt garage själv? Vi har samlat info kring ritningar, regler, bygglov och priser och kan rekommendera dig rätt val.

Garage som byggsats – Garage med övervåning – Garage med loft – Nyckelfärdigt garage – Dubbelgarage – Garage med carport

Vilka behov ska garaget uppfylla?

Först och främst ska du se över vad just du vill få ut av ditt garage. Ska garaget endast rymma ett fordon, eller vill du även ha förvaringsplats för sommarmöbler och plats för cyklar? Vill du skapa extra boyta med en övervåning eller vill du ha plats med en arbetsbänk? Det är mycket som ska redas ut innan bygget kan starta - men vet du precis vilka behov du vill fylla, kommer du få större nytta av garaget.

Köp garage idag

Det finns många tillverkare av garage, vi väljer att rekommendera:

Leverans över hela Sverige
Flexibelt byggsystem
Se priser direkt online
Rikstäckande leveranser
Helt unikt efter dina ritningar
Beställ garage i precut
Monteringsfärdiga garage
Rita eget eller välj modell
Hög kvalité till bra pris

Anlita ett proffs som hjälper dig

Få hjälp från snickare
Priser från 1-5 företag
Ansök på 2 minuter

Bygglovsritning till ditt garage

Ritningarna utgör en viktig del redan tidigt i processen eftersom de ska finnas med när du söker om bygglov eller skickar in din anmälan till byggnadsnämnden. Andelen tid du själv behöver lägga på garageritningarna avgörs huvudsakligen av utförandet, ett garage som ska byggas av lösvirke kräver mer arbete av dig än ett nyckelfärdigt garage där leverantören ofta tillhandahåller materialet.

De skalenliga och tydliga byggritningarna utgörs huvudsakligen av:

  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning

Den förstnämnda pekar ut vart garaget ska placeras på en karta med bland annat omkringliggande byggnader och tomtgräns. Fasadritningarna visar som namnet antyder garagets yttre. De redogör för aktuella samt eventuellt nya marklinjer och klargör också hur garaget ser ut i olika vinklar och väderstreck. Planritningen åskådliggör hur garaget ser ut med en genomskärning ovanifrån medan sektionsritningen har en vertikal genomskärning.

Behövs bygglov även vid renovering av garage?

Ja, så kan vara fallet. Kanske planerar du att riva befintligt garage och bygga upp ett likvärdigt nytt garage på exakt samma plats? Vi frågade en expert från Bygglovskonsulter och de gav informationen; "Det är inte bara vid nybyggnation som bygglov krävs, beroende på var man bor krävs t.o.m. bygglov om man ska göra fasadändringar, t.ex. byta fasadbeklädnad".

Bygg garaget själv - steg för steg

Nedan beskrivs övergripande en vanlig metod för uppbyggnad av garage med träpanel, ha i åtanke att det finns fler tillvägagångssätt.

1. Planering och bygglov
I det första steget planeras allt kring garaget – plats, storlek, ventilation, funktion, isolering eller inte isolering, el eller inte el och så vidare. Här är det även viktigt att tänka framåt och inte bara tillgodose de behov du har av ett garage i dagsläget. Om garaget behöver brandskydd på grund av dess läge eller byggnadstyp blir det en grundläggande aspekt att ha med sig i förberedelserna. Här utformas också ritningarna inför ansökan om bygglov eller ansökan till byggnadsnämnden.

2. Mark- och grundarbete
Mark- och grundarbetet är en flerstegsprocess i sig men sammanfattningsvis skapas det nedersta skiktet för garaget, bland annat genom schaktning av markytan, grundisolering, armering och gjutning av betongplattan.

3. Konstruktion
När betongplattan är på plats ska stommen upp, denna utgör garagets bärande ställning samt markerar vart fönster, ytterdörr och port ska vara.

4. Ytterpanel
Planerar du att ha ytterbelysning på garaget behöver en elektriker kontaktas innan stommen täcks av liggande eller stående panel. I detta exempel består väggarna av trä, men det går även att använda material som betong eller plåt.

5. Tak
Takstolarna byggs ihop på marken innan de placeras ovanpå resterande konstruktion och kläs med ett underlagstak av exempelvis duk, strö- och bärläkt. Sedan kan takbeläggningen bestå av bland annat tvåkupiga betongplattor eller plåt och kom ihåg att isolera innertaket om du bygger ett varmgarage.

6. Dörr och fönster
Byggnadens fönster sätts upp, samt ytterdörren om du vill ha åtkomst till garaget utan att gå genom garageporten.

7. Isolering av yttervägg
Inför isoleringen behöver du ha fortsatt kontakt med en elektriker om det ska finnas el på insidan. Beroende på vart elen dras kan det göras antingen innan eller efter.

8. Invändig beklädnad
Vilka krav ska väggarna uppfylla? Fundera över ljudisolering, eventuella brandkrav och om de ska hålla för montering av diverse anordningar. De kan exempelvis bestå av spån- eller gipsskivor som är anpassade efter grovutrymmen.

9. Garageport
Valmöjligheterna är många när det kommer till garageportar. Det finns varianter som är motordrivna och manuella, med och utan fjärrkontroll, takskjutportar och slagportar i flertalet olika storlekar och stilar. Hus.se hjälper dig att köpa och jämföra garageport.

Behandla betonggolvet i garaget

Det är viktigt att tänka på att behandla ditt betonggolv så det står emot all smuts från till exempel bilar och cyklar. Välj mellan olika medel. Antingen mer traditionellt dammbindande medel innehållande såpa, vax eller olja alternativt mer fokus på att impregnera det en gång för alla.

Rekommenderat medel för betonggolv

Permanent skydd
Fritt från betongdamm
Hårt och slitstarkt

Bygglov och regler för bygga garage

Det gäller att ha koll på de viktiga reglerna innan du sätter spaden i marken. Vi reder ut reglerna och vad som gäller.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, oftast. Undantaget gäller ett garage som utformas enligt villkoren för attefallshus eller friggebod och du inte använt deras avvikande regler på tomten tidigare - då behöver du endast skicka in en anmälan till byggnadsnämnden. Ligger dina ägor inom ett strandskyddat område kan det även krävas dispens från strandskyddet.

bygga garage

Hur nära tomtgränsen får jag bygga?

Det beror på vad kommunens detaljplan anger. Med ett bygglov har du generellt sett möjlighet att få bygga sitt garage 1–4,5 meter från tomtgränsen. I de fall där bygglov inte krävs får garaget byggas 4,5 meter från tomtgränsen, ska det placeras närmare behöver grannen ge sitt medgivande.

Hur nära vägen får jag bygga?

Oavsett om bygget kräver bygglov eller inte uppger kommuners byggnadskontor att avståndet mellan garage och väg bör vara minst 6 meter.

Hur stort får jag bygga mitt garage?

Det första du ska göra är därför att ta kontakt med kommunen för att undersöka om det ens är möjligt att bygga ett garage på din tomt och hur stort som är tillåtet att bygga. Kolla även upp hur nära tomtgränsen bygget får ligga och om det finns ytterligare riktlinjer som ska följas. Bygglov krävs inte då garaget täcker en yta på max 15 kvadratmeter, då det går under lagen för friggebodar. Ett genomsnittligt garage har en längd på 6 meter, då den genomsnittliga bilen är knappt 5 meter lång. Ska en arbetsyta få plats rekommenderas en längd på minst 7,2 meter och önskas ett förråd är 8,4 meter utmärkt. Hur brett ett garage ska vara beror helt och hållet på hur många fordon samt annan utrustning du tänkt ska få plats.

Om garaget ska gå inom bestämmelserna för ett attefallshus får det vara max 30 kvadratmeter, men är den begränsningen inte aktuell avgör detaljplanen hur stort bygget får vara.

Du har ansvaret för ditt garage

Det är bara du, och ingen annan, som är ansvarig för att garaget uppfyller de krav och lagar som finns i den svenska bygglagstiftningen. Se därför till att det finns skriftliga bevis från din leverantör eller snickare att det färdiga garaget uppfyller dessa. Avstå från tjänsten om leverantören eller snickaren ej kan ge skriftliga garantier.

- Se även till att få en specificerad materialbeskrivning tillsammans med offerten och kontrollera att den är för ett komplett bygge. Fråga även vad komplett innebär och om du måste köpa till någonting för att garaget ska vara fullt fungerande. Skulle det visa sig att du måste köpa till kompletteringar själv stiger priset väldigt snabbt, säger Fredrik Sahlberg, marknadschef på Mellby Garage till Vårtnyahus.se.

Vad kostar det att bygga ett garage?

Den totala kostnaden beror på ett flertal faktorer, exempelvis val av byggmaterial och garagemodell, andelen grund- och markarbete samt om du anlitar en hantverkare eller ej. Rent generellt går ett garage på mellan 4 000 – 8 000 kronor per kvadratmeter, exklusive utgiften för bygglovet som varierar från kommun till kommun.

Krav gällande brandskydd och bärförmåga

- Oavsett vilket garage du bygger är det en hel del krav som måste uppfyllas enligt svensk bygglagstiftning. Det handlar om att garaget skall vara rätt konstruerat för att uppfylla kraven på bland annat brandskydd, säkerhet och bärförmåga vad gäller snö och vind, säger Fredrik Sahlberg, marknadschef på Mellby Garage.

Bygga garage i lösvirke

Lösvirke innebär att du bygger upp garaget bräda för bräda istället för att använda monteringsfärdiga byggsatser. Vill du genomföra större delen av arbetet själv och skapa ett unikt garage kan detta vara ett bra alternativ för dig. Det är dock ett mycket tidskrävande projekt som sätter stora krav på dig och dina kunskaper inom bygg.

Varm- eller kallgarage?

Ett kallgarage är övergripande bättre än ett varmgarage, då du undviker värmeskillnaderna när du kör in och ut. En bil täckt med snö blir fuktig och riskerar rostskador när du parkerar i ett varmt garage. Ska du förvara material och liknande som är känsliga för kyliga är dock ett varmgarage att rekommendera. Allt beror på vad just du har för behov. Med ett varmgarage begränsas inte användningen till endast bilförvaring och det finns flera uppvärmningsalternativ. Vatten-, el- eller oljeradiatorer är det billigaste alternativet vid köptillfället men dessvärre inte på lång sikt. Det finns också luftvärmepumpar anpassade för garage och möjligheten att installera golvvärme. Komplettera värmekällan med grundligt isolerade väggar, täta fönster och tätt tak samt en isolerad garageport.


Redaktionen
www.hus.se
Snabbläs artikel - se rubriker

MER INNEHÅLL