Luft-luftvärmepumpar

Tips till Dig som skall köpa Luft-luftvärmepumpar! Klicka här! Komfortvärmepumpen/luft–luftvärmepumpen är en form av uteluftsvärmepump som använder luft som värmebärare. Ett hus med öppen planlösning lämpar sig bäst för installation av luft-luftvärmepump eftersom den bygger på att den uppvärmda luften behöver cirkulera.

Tillverkare

Ahlsell KCC

Tillverkarbild Ahlsells affärsområde för kyla är ett av Sveriges ledande inom området. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland inom områdena komfortkyla och kommersiell kyla. KCC-sortimentet omfattar produkter som portabel luftkonditionering, avfuktare, befuktare, luftrenare, vinkylare och värmepumpar. De samarbetar direkt med tillverkaren, utan mellanhänder, och kan därför erbjuda produkter som är anpassade för nordiska klimatförhållanden.

Kontaktinformation
Ahlsell KCC
.
Tel: 0771-775 000
kcc@ahlsell.se
Hemsida

Bosch Thermoteknik

Tillverkarbild Bosch är Europas överlägset största tillverkare av värmeprodukter, med en omsättning närmare 30 miljarder kronor. De svenskutvecklade värmepumpar säljs idag till hela Europa under fler olika varumärken. Det gör dom till världens största värmepumpstillverkare.
Det finns ett komplett sortiment av bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, uteluftsvärmepumpar (luft/vatten), frånluftsvärmepumpar och tillbehör.

Kontaktinformation
Robert Bosch AB Thermoteknik
Västgötagatan 18
641 36 KATRINEHOLM
Tel: 08-750 15 00
Fax: 08-750 17 48
varme@se.bosch.com
Hemsida

CTC Värme

Tillverkarbild CTC utvecklar, tillverkar och marknadsför brännare, pannor och värmepumpar samt apparater, utrustning och komponenter för värmesystem. CTC ingår i koncernen Enertech AB.
CTC har värmt svenska hem sedan 1923 och har marknadens mest kompletta sortiment av värmepumpar och värmepannor.

Kontaktinformation
CTC
Näsvägen
341 26 Ljungby
Tel: 0372-867 00
Fax: 0372-861 55
info@enertech.se
Hemsida

Daikin

Tillverkarbild Daikins historia började 1924 och i dag är Daikin ett av världens ledande företag inom värmepumpar och luftkonditionering.
Daikins produkter har funnits representerade i Sverige sedan 1969, och har genom åren gjort sig kända för sin höga kvalité, låga ljudnivåer och höga driftsäkerhet.
Bland produkterna märks luftrenare, luftkonditionering och värmepumpar.

Kontaktinformation
Daikin Sweden AB
Björnstigen 87
169 03 Solna
Tel: 08-564 855 40
Fax: 08-564 855 50
info@daikin.se
Hemsida

Enersave

Tillverkarbild Enersave ett familjeägt företag tillverkar och representerar unika tekniska produkter inom energibesparing och miljö med fokus på villaägarens ekonomi.
I sortimentet finns bland annat en ventilationsvärmepump som är den enda värmepumpen på marknaden för både luft/luft och frånluft i kombination.

Kontaktinformation
Verkstad Enersave AB
Kungsvägen 26
191 45 Sollentuna
Tel: 08-59469020
Fax: 08-59469021
info@enersave.se
Hemsida

IVT Industrier

Tillverkarbild IVT är verksamt inom energi- och miljösektorn. Affärsidén är att tillgodose behovet av värme och kyla som sparar energi och miljö på ett bättre sätt än andra energilösningar. IVT värmepumpar är en ledande tillverkare och ingår i Bosch Thermoteknik AB.
De har ett mycket stort utbud av värmepumpar, allt från markvärme, frånluft till luft/luft värmepumpar.

Kontaktinformation
IVT Värmepumpar
Box 1012
573 28 Tranås
Tel: 0140-38 41 00
Fax: 0140-178 90
mailbox@ivt.se
Hemsida

LMG

Tillverkarbild LMG - Luftmiljögruppen i Sverige AB är auktoriserad distributör för Panasonic Nordic AB:s värmepumpar.
I sortimentet finns Panasonics luft/luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar.

Kontaktinformation
Luftmiljögruppen i Sverige AB
Ågatan 38
431 37 Mölndal
Tel: 0774-440 170
Fax: 0300-508 25
-
Hemsida

Mitsubishi Electric

Tillverkarbild Med ett av marknadens bredaste sortiment har Mitsubishi Electric förbättrat världens inomhusklimat i över 50 år. Inom airconditioning är ett av de ledande företagen i världen, med en försäljning på omkring 5 miljoner aggregat per år.
Mitsubishi Electric är också ett av de teknikledande företagen när det gäller värmepumpar.

Kontaktinformation
Mitsubishi Electric Scandinavia
Hammarbacken 14
191 27 Sollentuna

Tel: 08-625 10 00
Fax: 08-96 68 77
-
Hemsida

Sverige Pumpen

Tillverkarbild Kinnan AB (Sverige Pumpen) har under mer än 30 år varit generalagent för Panasonic luftvärmepumpar och luftkonditionering.
Konceptet Sverigepumpen är en Panasonic luftvärmepump med lite längre garanti än vanligt.

Kontaktinformation
Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
Tel: 0171 47 90 75
sverigepumpen@kinnan.se
Hemsida

Toshiba Värmepumpar

Tillverkarbild Toshiba är en av världens ledande producenter av luftkonditionering och värmepumpar och har över 30 års erfarenhet inom dessa områden.
De har ett antal olika modeller inom både värmepumpar och luftkonditionering och alla installationer sker av Toshibas egen personal.

Kontaktinformation
Clima Sverige AB
Hemsida
Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar
Med stigande elpriser och höga initialkostnader för berg- och markvärme har luftvärmepumpar kommit att bli ett populärt alternativ i de svenska hemmen. De är lätta att installera och sparar många sköna slantar då pumparna nyttjar energi som annars gått förlorad. 

luftvärmepumparBild från Nibe

 

Så fungerar det
Det finns flera system för luftvärmepumpar. Uteluftsvärme är ett system som även kallas luft-vattenpump. Luftvärmepumpen drar in utomhusluft till ett köldmedium fyllt med vätska som då förångas. Den gas som bildas fångas upp av en kompressor som blir het. Hettan värmer i sin tur vatten som leds genom husets vattenburna radiatorsystem. 

Det system som går under beteckningen frånluftsvärme fungerar ungefär som uteluftsvärmen med en skillnad att den nyttjar den luft som redan finns i huset. Frånluftsvärmen ska i första hand ses som ett komplement till annan uppvärmningskälla, såsom el, solvärme eller liknande. 

För de hus som inte har vattenburna radiatorsystem kan en luft-luftvärmepump vara ett alternativ. Den fungerar i huvudsak som en uteluftsvärmare med den skillnaden att värmen blåser in i själva huset. Luft-luftvärmepumparna fungerar fint som kylande fläktar under sommaren. Värmeväxlaren passar bra framför allt i hus med öppen planlösning, då endast en värmekälla erbjuds. 

För- och nackdelar 
Luftvärmepumpar tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad och ses därför som ett effektivt system att nyttja energi på. Det är också relativt underhållsfritt. Värme som sprids av värmepumpar genom vattenburet radiatorsystem fungerar fint som huvudsaklig värmekälla då de värmer alla rum, bara den är effektiv nog för husets behov. En luft-luftvärmepump däremot blåser ut luften i ett enda rum och kräver andra värmekällor i rum som inte nås av luftvärmepumpen. 

När det blir riktigt kallt och extra värme krävs, är det också som svårast för luftvärmepumparna att nyttja luftens energi. Det gör att många luftvärmepumpar inte mäktar med riktigt kyliga dagar. Nyare modeller fungerar bättre än gamla modeller. Luftvärmepumparna kräver relativt mycket el för att fungera som de ska. Lägre temperaturer kräver högre eltillförsel per utnyttjad kilowattimme. 

Information om hur effektiva luftvärmepumparna är går att få hos Testlabbet på Energimyndigheten. Luftvärmepumpar har också en tendens att låta en del. Det gör att utfläkten som sitter på utsidan av huset inte bör placeras så att den kan störa personer som sover eller grannar. 

Kostnad 
En luftvärmepump kan införskaffas och installeras för 15 000 kr och uppåt beroende på modell och om det är en luft-l uftvärmepump eller en luft-vattenpump som installeras. Det senare alternativet är generellt sett dyrare. Elkostnaden blir runt 10 000 kr per år för en normalvilla med luftvärmepumpar, men då får en alternativ värmekälla som ofta behövs som komplement också räknas in i kostnaden.