Bergvärmepumpar

Tips till Dig som skall köpa Bergvärmepumpar! Klicka här! Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål. Bergvärmepump är ett bra val för uppvärmning av ditt hus, det är effektivt och underhållsfritt. Bergvärmepumpar dimensioneras för att täcka både värme och varmvatten. Vanligtvis görs dimensioneringen så att den täcker 60–70 % av husets maximala effektbehov.

Tillverkare

Bosch Thermoteknik

Tillverkarbild Bosch är Europas överlägset största tillverkare av värmeprodukter, med en omsättning närmare 30 miljarder kronor. De svenskutvecklade värmepumpar säljs idag till hela Europa under fler olika varumärken. Det gör dom till världens största värmepumpstillverkare.
Det finns ett komplett sortiment av bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, uteluftsvärmepumpar (luft/vatten), frånluftsvärmepumpar och tillbehör.

Kontaktinformation
Robert Bosch AB Thermoteknik
Västgötagatan 18
641 36 KATRINEHOLM
Tel: 08-750 15 00
Fax: 08-750 17 48
varme@se.bosch.com
Hemsida

CTC Värme

Tillverkarbild CTC utvecklar, tillverkar och marknadsför brännare, pannor och värmepumpar samt apparater, utrustning och komponenter för värmesystem. CTC ingår i koncernen Enertech AB.
CTC har värmt svenska hem sedan 1923 och har marknadens mest kompletta sortiment av värmepumpar och värmepannor.

Kontaktinformation
CTC
Näsvägen
341 26 Ljungby
Tel: 0372-867 00
Fax: 0372-861 55
info@enertech.se
Hemsida

EVi Heat

Tillverkarbild EVI HEAT Värmepumpar utvecklar, tillverkar och marknadsför patentsökta värmepumpar för berg-, mark- eller sjövärme i kombination med solfångare.
De har något som kallas solvärmepumpen som är en helhetslösning där värmepumpen hämtar energi från både sol och berg. Solvärmepumpen kan ge er värme och kyla direkt från naturen till en femtedel av kostnaden.

Kontaktinformation
EVI Heat Värmepumpar - SIPS AB
Box 55
19622 Kungsängen
Tel: 08-58176100
Fax: 08-7616181
info.eviheat@evi.se
Hemsida

IVT Industrier

Tillverkarbild IVT är verksamt inom energi- och miljösektorn. Affärsidén är att tillgodose behovet av värme och kyla som sparar energi och miljö på ett bättre sätt än andra energilösningar. IVT värmepumpar är en ledande tillverkare och ingår i Bosch Thermoteknik AB.
De har ett mycket stort utbud av värmepumpar, allt från markvärme, frånluft till luft/luft värmepumpar.

Kontaktinformation
IVT Värmepumpar
Box 1012
573 28 Tranås
Tel: 0140-38 41 00
Fax: 0140-178 90
mailbox@ivt.se
Hemsida

Naturvärme

Tillverkarbild Save It Naturvärme AB erbjuder kunderna ett modellprogram av värmepumpar för alla behov.
De har i sitt sortiment värmepumpar för bergvärme, jordvärme eller sjövärme.
Det finns tre olika värmepumpar att välja på.

Kontaktinformation
Save It Naturvärme AB
Norra byavägen 100
980 63 KANGOS
Tel: 0978-30022
Hemsida

NIBE Villavärme

Tillverkarbild NIBE Villavärme ingår i en koncern med NIBE Industrier som moderbolag. NIBE Villavärme är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter och har en marknadsledande position i norra Europa inom huvudområdena varmvattenberedare och värmepumpar.
I sortimentet finns precis allting i värmepumpsväg.

Kontaktinformation
NIBE AB
Järnvägsgatan 40
285 21 Markaryd
Tel: 0433 - 73 000
Fax: 0433 - 73 190
info@nibe.se
Hemsida

Thermia

Tillverkarbild Thermia Värme AB utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla. Thermia är ett av de ledande företagen inom värmepumpsbranschen på den europeiska marknaden och de befinner sig i en stark expansionsfas.
Thermia har ett brett sortiment av värmepumpar. De tillverkar och marknadsför värmepumpar för bergvärme, jordvärme, luftvärme och sjövärme.

Kontaktinformation
Thermia Värme AB
Box 950
671 29 Arvika
Tel: 0570 - 813 00
info@thermia.se
Hemsida

Varmitek

Tillverkarbild Varmitek utvecklar och säljer värmepumpar , varmvattenberedare, solfångare, frånluftsåtervinning, och fläktkonvektor för värme och kyla.

Kontaktinformation
Varmitek i Göteborg
Klängfärgsgatan 4D
426 52 V. Frölunda
Tel: 031-45 33 00
info@varmitek.se
Hemsida
Välja uppvärmningssystem till hus

Vilken uppvärmning passar mig?
Uppvärmning av våra småhus står för en stor del av vårt lands energiförsörjning. Olja och el tillhör gårdagen till och lockar knappast någon nybyggare till att lätta på plånboken. Alternativen är inte bara dyra, de tär på miljön också. Med stigande miljömedvetenhet, har det också utvecklats mängder med alternativ till uppvärmning. Det finns allt och lite till att välja mellan, och det är lätt att gå vilse i säljarnas skrädande ord. 

uppvärmning

Vad har jag att välja mellan 
I stora drag ligger valet mellan biobränsleförbränning, värmepumpar, fjärrvärme, solvärme eller el. Dessa kategorier är i sin tur fyllda med underalternativ som kamin, pelletspanna, luftvärmeväxlare, jordvärme, etc. De äldre metoderna som direktverkande el alternativt olja är sällan en lösning idag, utan det är istället många som lägger om sina eluppvärmda hus till mer miljövänliga, och mindre dyra, värmesystem. 

Nya hus byggs nästan alltid med tanke på långsiktiga lösningar med liten eller ingen miljöpåverkan. De flesta av dessa system bygger på att ha element eller golvslingor som transporterar runt uppvärmt vatten, så kallade vattenburna system. Ett sådant system ger möjligheter att få centrala lösningar för uppvärmningen. 

Hur stor tomt
Vilket eller vilka alternativ som kan vara intressanta beror på vilken egen insats man är beredd att göra, modell av hus och inte minst vart det ligger någonstans. I flera fall är tomtens storlek helt avgörande för vad som kan göras. Bergvärme kräver berggrund, medan jordvärme kräver en stor tomt. Det gör vindkraftverken också, för den som inte är beredd att gå den långa vägen med byggtillstånd hos kommunen. 

Planlösningen 
Planlösningen kan också påverka en hel del vid valet av uppvärmningssystem och hur ofta huset är uppvärmt. Är det varje dag, kanske det ska vara ett system som kanske inte blir varmt så fort, men som är energieffektivt i första hand. Är det ett semesterhus med öppen planlösning kan en luftvärmepump vara extremt effektiv. Allt som allt måste husets egenskaper, egna önskemål och faktiska förutsättningar räknas in i värmeekvationen tillsammans med den budget som finns. 

Kombinera 
Det gäller att inte stirra sig blind på en enda lösning, Då inget system är perfekt i sig kan systemen kompletteras. Eldstäder och kaminer kan vara ett utmärkt komplement till ett vattenburet system med jordvärme, bergsvärme eller pelletsbrännare. Sedan finns det en omgivning, förutom miljön att tänka på också. Det kanske inte är lämpligt att elda för mycket i ett tättbebyggt område. Det gäller att väga de olika för- och nackdelarna mot varandra, då i nget system är helt perfekt.