Attefallshus 30kvm - Bolundare

Från och med den 1 mars 2020 ökade den tillåtna byggnadsarean för attefallshus från 25 till 30 kvadratmeter och det nya namnet tros bli bolundare.

  VISA FILTER (1)

Filtrerade fram 36st attefallshus av 88st

Filtrera

Tillverkare
Storlek
Pris
Utförande
Loft
Tak
RENSA
148 990kr
30 kvm Jack
30kvm
Byggsats
Loft
689 900kr
Pulpet Panorama 30.2
30kvm
Nyckelfärdigt
Loft
685 900kr
Mansard Panorama 30.2
30kvm
Nyckelfärdigt
Loft
149 990kr
30 kvm Meia
30kvm
Byggsats
Loft
149 990kr
30 kvm Viggo
30kvm
Byggsats
ej Loft
699 900kr
Klassisk Panorama 30.3H
30kvm
Nyckelfärdigt
Loft
639 900kr
Klassisk 30.2
30kvm
Nyckelfärdigt
Loft
144 990kr
30 kvm Anna
30kvm
Byggsats
Loft
685 900kr
Pulpet Panorama 30.1
30kvm
Nyckelfärdigt
Loft
675 900kr
Klassisk Panorama 30.1
30kvm
Nyckelfärdigt
Loft
144 990kr
30 kvm Eva
30kvm
Byggsats
Loft
645 990kr
Gotland 30
30kvm
Nyckelfärdigt
Loft

Bolundare från Husverket.se.

Beslutet togs av Riksdagen den 15 januari i år. Ändringen gör det möjligt att bygga större attefallshus utan att ansöka om bygglov – det enda som krävs är en bygganmälan. Och i de nya bestämmelserna är det alltså en utökning om fem kvadratmeter som gäller.

Den nya ändringen gäller dock inte för alla attefallshus, utan endast för de som används som komplementbostadshus. Attefallshus som är komplementbyggnader, alltså som fungerar som till exempel förråd, garage eller gäststugor, kommer fortsatt att få omfatta högst 25 kvadratmeter.

Attefallshusen som används som bostäder får, likt tidigare, både användas som permanenta bostäder och som tillfälliga bostäder.

Större möjligheter med bolundare

Genom att få fem kvadratmeter extra skapas möjlighet för allt ifrån bättre sovplatser till mer förvaring – eller kanske till och med nya typer av byggnader? Att ytan ökar kan skapa nya användningsområden och locka fler till att bygga ut på sin tomt.

Ett nytt namn har även kommit till genom utökningen av yta – de nya attefallshusen kallas nämligen även för bolundare efter bostadsminister Per Bolund. Därmed blir byggnaden ytterligare en i raden med namn taget efter en bostadsminister. Först ut var friggeboden, som har fått sitt namn efter Birgit Friggebo, och sedan kom attefallshuset, döpt efter Stefan Attefall.

Varför öka attefallshusen till 30 kvadratmeter?

Regeringen har under flera år bevakat de så kallade attefallsreglerna med hänsyn till bland annat bostadsbyggandet. Processen mynnade ut i beslutet kring att öka ytan för komplementbostadshus.

Syftet är att ge bättre förutsättningar för byggande av komplementbostadshus, som man i förlängningen menar ska kunna bidra till ett ökat bostadsbyggande. Utökningen syftar även till att möjliggöra bättre boendekvaliteter i dessa hus.

Mansard 2A från Husverket.se.

Vem får bygga ett attefallshus?

För att få bygga ett attefallshus utan att ansöka om bygglov behöver det finnas ett existerande bostadshus på tomten. Om det handlar om en obebyggd tomt där du vill bygga ett attefallshus behöver du dock ansöka om bygglov, eftersom det då räknas som huvudbyggnad på tomten.

Ett attefallshus får användas som permanentbostad och fritidshus. Det kan också vara till exempel ett uthus, en gäststuga, ett garage, ett växthus, en bastu, ett båthus eller ett poolhus. I ett komplementbostadshus får du lov att bo året om. För att få göra det måste det dock följa Boverkets regler för permanentboende när det gäller aspekter som exempelvis energivärden, konstruktion, isolering, säkerhet och så vidare. Komplementbyggnader, där du inte får lov att bo hela året, är det betydligt mindre krav på.

Vad kostar ett attefallshus?

När det gäller priserna för ett attefallshus kan det variera kraftigt – det beror helt på vad du som kund har för önskemål. Man kan välja attefallshus med och utan loft, och både in- och utsidan kan ha stor variation i utformning. Det finns flera välkända leverantörer av attefallshus som kan erbjuda många olika modeller, besök respektive sida för att hitta rätt attefallshus för just dina behov.