Guide till det bästa elavtalet


Många svenskar betalar för mycket för sin el. Om du jämför elavtal och lyckas hitta det bästa elavtalet kan du sänka dina kostnader. Du kan också göra miljön en tjänst och teckna ett avtal som stödjer förnyelsebar energi.

Elavtal

Fast eller rörligt?

Ett av de absolut viktigaste valen är om du ska satsa på fast, rörligt eller ett så kallat mixat elpris.

  • Rörligt elavtal - innebär att elpriset följer utvecklingen på marknaden. Med det menas prisutvecklingen varje månad på den nordiska elbörsen Nord Pool.
  • Fast elavtal - Med ett sådant avtal binder du elpriset under en viss tidsperiod. Alltså vet du exakt vad du ska betala per kWh under bindningstiden.
  • Mixat elavtal -Ett avtal som är en slags medelväg av de två ovanstående alternativen. En del av elpriset ligger fast, medan en annan del är rörlig. Erbjuds endast av vissa elbolag.

Så vad är bäst? Mycket beror på hur din egen situation ser ut. Ju högre elförbrukning du har, desto mer pengar står på spel om du väljer rörligt. En gynnsam utveckling med elöverskott brukar betyda väldigt lågt pris per kWh. Samtidigt kan eventuell elbrist under en kall vinter istället göra elräkningen rejält mycket dyrare än för den med fast elpris. En sak som talar för rörligt elavtal är att du kan påverka mer. Till exempel kan du försöka sänka din egen elförbrukning under en månad då elpriset har gått upp. Några tips är att sänka innetemperaturen, dammsuga mer sällan eller tvätta mer sällan.

Ett fast elavtal ger trygghet. Du vet exakt vad du kommer betala per kilowattimme under bindningstiden. Ofta tecknas de för 6 månader, för ett helår eller för ännu längre tid som 3-5 år. Framförallt slipper du eventuella obehagliga överraskningar om elpriset skenar iväg. Det blir enkelt att hålla koll på vad som ska betalas för elen och sedan se till att budgetera för det. Ett mixat elavtal blir en kompromiss. Ofta är de uppdelade så att 50 % av elpriset är rörligt, och 50 % fast. Hos en del elbolag kan du själv välja fördelning. Det är lämpligt för dig som vill ta del av fördelarna med rörligt elpris, men sänka risken något.

Chans att väga in miljön i valet av elavtal

Idag väljer många svenskar att teckna avtal med grön el som kommer från förnyelsebara energikällor. Med det brukar man mena vindkraft, solenergi och vattenkraft. Om låga koldioxidutsläpp är viktigt för dig som konsument kan det också vara klokt att teckna ett elavtal där elen kommer från kärnkraft. Däremot försöker de flesta svenskar idag att undvika el från fossila energikällor som kol och olja. Sverige har väldigt låg andel fossila energikällor, men har ibland fått importera el från sådana energikällor i utlandet. Istället för att välja det billigast möjliga elpriset kan det vara klokt att välja ett billigt elavtal som stödjer klimatsmarta energikällor.

Är det svårt att byta elavtal?

Nej, ett byte är enklare än de flesta tror. Om du jämför på nätet för att hitta de bästa elavtalet får du erbjudanden från alla elbolag som kan leverera billig el till just din adress. Den stora fördelen är att du slipper lägga tid och energi på att själv besöka enskilda elbolag. Du får allt samlat på samma ställe. Dessutom är en jämförelsetjänst inte bindande. Om du vill kan du tacka nej till alla erbjudanden. Väljer du däremot att byta elavtal blir du inte utan el. Ditt gamla avtal gäller tills det nya avtalet börjar gälla. Har du inget avtal får du betala ett så kallat anvisningspris eller tillsvidarepris. Det ger ett högre elpris än ett vanligt elavtal, så det är inget att rekommendera.

Vilken typ av elavtal har varit bäst historiskt sett?

Sverige har de senaste årtiondena kännetecknats av att ha förhållandevis billig el. Vattenkraft och kärnkraft har tillsammans utgjort en stabil grund. När fler kärnkraftsreaktorer börjat avvecklas har utbyggnaden av vindkraften hittills till stor del lyckats kompensera bortfallet av elproduktion. Därför har ett rörligt elpris visat sig vara klart billigast på helårsbasis. Nu finns dock en del orosmoln. Stamnätet för el måste förnyas och byggas ut för att elöverskott i norra Sverige ska kunna skickas söderut. Samtidigt görs satsningar i norr på till exempel fossilfritt stål som kommer sluka enorma mängder el och äta upp mycket av det nuvarande överskottet. Tanken är även att allt fler ska övergå till elbilar och det kommer sätta ytterligare press på elpriset.

Rörligt elavtal lär även i fortsättningen vara mest fördelaktigt, förutsatt att Sverige lyckas hantera de utmaningar som rör stamnätet och elproduktionen. Ett tips är att hålla koll på Energimyndighetens prognoser och de politiska beslut som fattas på området. På kort sikt är det sannolikt att förnyelsebara energikällor som vindkraft och biobränsle räcker till, men kärnkraftens framtid är en stor stötesten. Den är inte beroende av att till exempel vinden blåser och är därför bra för att jämna ut elpriset och undvika stora säsongsvariationer. Extrema svängningar riskerar att bli kostsamt för den som satsat på rörligt elpris.

Finns något erbjudande för studenter?

Ja, flera elbolag som bland annat Fortum, E.ON och Göta Energi har tagit fram extra förmånliga elavtal för studenter. Som student kan privatekonomin vara extra pressad, så det lönar sig att utnyttja olika studentrabatter. Chansen finns att få några öre rabatt per kWh och kanske även en lägre årsavgift.


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Nej, ett byte är enklare än de flesta tror. Om du jämför på nätet för att hitta de bästa elavtalet får du erbjudanden från alla elbolag som kan leverera billig el till just din adress. Den stora fördelen är att du slipper lägga tid och energi på att själv besöka enskilda elbolag, du får allt samlat på samma ställe.
  • Ja, flera elbolag som bland annat Fortum, E.ON och Göta Energi har tagit fram extra förmånliga elavtal för studenter. Som student kan privatekonomin vara extra pressad, så det lönar sig att utnyttja olika studentrabatter. Chansen finns att få några öre rabatt per kWh och kanske även en lägre årsavgift.