Frånluftsvärmepumpar

Tips till Dig som skall köpa Frånluftsvärmepumpar! Klicka här! Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från ventilationssystemets frånluft, alltså krävs för denna typ av värmepump att huset har ett styrt ventilationssystem. Frånluftsvärmepumpen kan anslutas till värmesystemet och/eller användas för varmvattenberedning.

Tillverkare

Bosch Thermoteknik

Tillverkarbild Bosch är Europas överlägset största tillverkare av värmeprodukter, med en omsättning närmare 30 miljarder kronor. De svenskutvecklade värmepumpar säljs idag till hela Europa under fler olika varumärken. Det gör dom till världens största värmepumpstillverkare.
Det finns ett komplett sortiment av bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, uteluftsvärmepumpar (luft/vatten), frånluftsvärmepumpar och tillbehör.

Kontaktinformation
Robert Bosch AB Thermoteknik
Västgötagatan 18
641 36 KATRINEHOLM
Tel: 08-750 15 00
Fax: 08-750 17 48
varme@se.bosch.com
Hemsida

Comfortzone

Tillverkarbild Comfortzone är grundat av villaägare som har skapat värmetekniska lösningar med bra totalekonomi.
I sortimentet finns att antal olika värmepumpar, accumulatortankar och fläktkonvektorer.
Grundprincipen är att värmepumpen utnyttjar energin i den varma ventilationsluften, och genom att ta mera värme ur den luft som passerar höjs effektuttaget ur luften och värmepumpens kapacitet.

Kontaktinformation
ComfortZone AB
Marknadsvägen 195
183 79 Täby
Tel: 08 758 01 20
Fax: 08 758 01 25
info@comfortzone.se
Hemsida

Enersave

Tillverkarbild Enersave ett familjeägt företag tillverkar och representerar unika tekniska produkter inom energibesparing och miljö med fokus på villaägarens ekonomi.
I sortimentet finns bland annat en ventilationsvärmepump som är den enda värmepumpen på marknaden för både luft/luft och frånluft i kombination.

Kontaktinformation
Verkstad Enersave AB
Kungsvägen 26
191 45 Sollentuna
Tel: 08-59469020
Fax: 08-59469021
info@enersave.se
Hemsida

IVT Industrier

Tillverkarbild IVT är verksamt inom energi- och miljösektorn. Affärsidén är att tillgodose behovet av värme och kyla som sparar energi och miljö på ett bättre sätt än andra energilösningar. IVT värmepumpar är en ledande tillverkare och ingår i Bosch Thermoteknik AB.
De har ett mycket stort utbud av värmepumpar, allt från markvärme, frånluft till luft/luft värmepumpar.

Kontaktinformation
IVT Värmepumpar
Box 1012
573 28 Tranås
Tel: 0140-38 41 00
Fax: 0140-178 90
mailbox@ivt.se
Hemsida

NIBE Villavärme

Tillverkarbild NIBE Villavärme ingår i en koncern med NIBE Industrier som moderbolag. NIBE Villavärme är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter och har en marknadsledande position i norra Europa inom huvudområdena varmvattenberedare och värmepumpar.
I sortimentet finns precis allting i värmepumpsväg.

Kontaktinformation
NIBE AB
Järnvägsgatan 40
285 21 Markaryd
Tel: 0433 - 73 000
Fax: 0433 - 73 190
info@nibe.se
Hemsida
Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar
Med stigande elpriser och höga initialkostnader för berg- och markvärme har luftvärmepumpar kommit att bli ett populärt alternativ i de svenska hemmen. De är lätta att installera och sparar många sköna slantar då pumparna nyttjar energi som annars gått förlorad. 

luftvärmepumparBild från Nibe

 

Så fungerar det
Det finns flera system för luftvärmepumpar. Uteluftsvärme är ett system som även kallas luft-vattenpump. Luftvärmepumpen drar in utomhusluft till ett köldmedium fyllt med vätska som då förångas. Den gas som bildas fångas upp av en kompressor som blir het. Hettan värmer i sin tur vatten som leds genom husets vattenburna radiatorsystem. 

Det system som går under beteckningen frånluftsvärme fungerar ungefär som uteluftsvärmen med en skillnad att den nyttjar den luft som redan finns i huset. Frånluftsvärmen ska i första hand ses som ett komplement till annan uppvärmningskälla, såsom el, solvärme eller liknande. 

För de hus som inte har vattenburna radiatorsystem kan en luft-luftvärmepump vara ett alternativ. Den fungerar i huvudsak som en uteluftsvärmare med den skillnaden att värmen blåser in i själva huset. Luft-luftvärmepumparna fungerar fint som kylande fläktar under sommaren. Värmeväxlaren passar bra framför allt i hus med öppen planlösning, då endast en värmekälla erbjuds. 

För- och nackdelar 
Luftvärmepumpar tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad och ses därför som ett effektivt system att nyttja energi på. Det är också relativt underhållsfritt. Värme som sprids av värmepumpar genom vattenburet radiatorsystem fungerar fint som huvudsaklig värmekälla då de värmer alla rum, bara den är effektiv nog för husets behov. En luft-luftvärmepump däremot blåser ut luften i ett enda rum och kräver andra värmekällor i rum som inte nås av luftvärmepumpen. 

När det blir riktigt kallt och extra värme krävs, är det också som svårast för luftvärmepumparna att nyttja luftens energi. Det gör att många luftvärmepumpar inte mäktar med riktigt kyliga dagar. Nyare modeller fungerar bättre än gamla modeller. Luftvärmepumparna kräver relativt mycket el för att fungera som de ska. Lägre temperaturer kräver högre eltillförsel per utnyttjad kilowattimme. 

Information om hur effektiva luftvärmepumparna är går att få hos Testlabbet på Energimyndigheten. Luftvärmepumpar har också en tendens att låta en del. Det gör att utfläkten som sitter på utsidan av huset inte bör placeras så att den kan störa personer som sover eller grannar. 

Kostnad 
En luftvärmepump kan införskaffas och installeras för 15 000 kr och uppåt beroende på modell och om det är en luft-l uftvärmepump eller en luft-vattenpump som installeras. Det senare alternativet är generellt sett dyrare. Elkostnaden blir runt 10 000 kr per år för en normalvilla med luftvärmepumpar, men då får en alternativ värmekälla som ofta behövs som komplement också räknas in i kostnaden.