Radonmätare – Mät radonhalten i ditt hem


Varför behöver du en radonmätare? Jo, för att mätning är det enda sätt det kan upptäckas då radon är osynligt. Genom att använda radonmätare får du reda på om radonhalten ligger på ohälsosamma värden hemma hos dig.

Radonmätare

Radon är en gas som bildas naturligt när ämnet uran 238 sönderfaller. Gasen läcker in från marken och kan även finnas i byggnadsmaterial. I sin tur letar gasen sig in i inomhusluften. Det bör ej andas in över längre perioder, då undersökningar funnit samband mellan radon och lungcancer.

Enligt Boverkets byggregler får radonhalten inte överskrida 200 Bq/m3 i rum där personer vistas mer än tillfälligt. Du rekommenderas att även agera om mätningen visar mer än 100 Bq/m3. Tacksamt nog går höga värden att åtgärda.

För att kunna göra effektiva åtgärder för att minska radonhalten behövs först och främst mätningar ha gjorts. Om radonmätningen visar att det är nödvändigt med åtgärder rekommenderas du att som nästa steg kontakta en radonrådgivare. Därmed kan du få hjälp med att orsaken till problemet och råd om vilka åtgärder som hjälper dig att sänka radonkoncentrationen.

Radonmätare för hus

Det finns flera mätmetoder för att mäta radon i villa, hus och lägenhet. Den allra vanligaste metoden är att använda små mätdosor, också kallat spårfilmsdosor. För att mätningen ska vara tillförlitlig ska dosorna ska vara utplacerade och mäta under minst två, helst tre månader. Viktigt är att det sker mellan perioden 1 oktober och 30 april. Det finns även korttidsmätare för dig som behöver en snabbare indikation på radonhalten. Korttidsmätare mäter under sju dygn.

Beställ radonmätare från rekommenderade partners:

Kostnad för radonmätning

Du som bostadsägare kan själv göra en oberoende radonmätning. Mät helst i rummen där du tillbringar mycket tid, som sovrum och vardagsrum. På senare tid har det även börjat bli aktuellt att hyra en radonmätare. Det finns flera företag som erbjuder tjänsten. Kostnaden för att hyra är i regel dyrare än att köpa en själv. Att anlita ett företag och en radonkonsult som utför arbetet innebär ett dyrare pris.

Traditionella mätdosor

Radonmätning i villor, lägenheter och radhus kräver minst en mätdosa på varje våningsplan. Räkna med att varje spårfilmsdosa har ett pris runt 200-600 kronor. Då många leverantörer erbjuder både mätpaket och paketpriser är det svårt att ange ett exakt pris.

Digitala radonmätare

Det finns även digitala mättyper och puckar som kan läsas med app. Digitala mätdosor har en kostnad runt en tusenlapp, medan de mest avancerade är i 20 000 kronors-klassen.

Test och analys

Hur testas radonmätningen och vad behövs av dig? När du beställer och gör mätningen själv är det mest förekommande att du får hem ett testpaket som innehåller radondosor paketerade i lufttät påse, instruktioner, blankett för mätplatsuppgifter och ett färdigfrankerat returkuvert. Så när radonmätningen är färdig skickas dessa till experter för analys.

Beställ radonmätare via ackrediterade mätlaborationer

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan. De är en myndighet som har i uppgift att granska och godkända laboratorier som analyserar radon i luft och dricksvatten. I deras register har de listat de laboratorier som är godkända som du kan beställa mätdosor av.

Register över ackrediterade laboratiorer hos Swedac

Hur radonmätaren ska placeras

Ska du själv mäta radonnivån i bostaden så bör du först och främst göra det på vintern. Närmare bestämt under perioden 1 oktober till 10 april. Detta för att när vi som mest håller fönster stängda och värmer upp husen, upplevs speciellt höga nivåer av radon och därmed får du koll på hur höga värden som byggnaden faktiskt kan uppnå.

Mätning ska ske i de rum som används varje dag i bostaden, som till exempel sovrum och vardagsrum. Om din bostad har flera våningsplan ska du utföra minst en mätning på varje våning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppger att du ska undvika att mäta i sovrum där du sover med öppet fönster. Om det ändå görs ska det anges i mätrapporten. Se punktlistan nedan för att få snabb koll på hur du bör placera radonmätarna.

Så placerar du radonmätare i bostaden:

  • Högt upp. Gärna hängande från tak eller liggande på en hylla
  • Minst 25 cm från golv, tak eller vägg
  • Minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
  • Minst 0,5 m från frånluftsdon
  • Ej i våtutrymme


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Att sanera radon varierar givetvis beroende på grad och storlek på huset. Räkna med ett pris på minst 20.000-30.000 kr inkl. moms efter du har nyttjat radonbidrag eller ROT-avdrag. Du kan ansöka om radonbidrag hos Boverket som vid uppfyllda kriterier ersätter dig för halva kostnaden upp till 25.000 kr.
  • Enkelt förklarat fungerar har radonmätaren en mätkammare där luft sipprar in. Den så kallade spårfilmsdosan registrerar, om det finns radongas, genom att bilda spår på filmen. Endast alfastrålning registreras på filmen, vilket är det som är ohälsosamt och på sikt kan orsaka lungcancer.
  • En radonmätning görs via mätning av olika mätdosor som placeras ut i hemmet. De ska sedan lämnas på platsen i cirka 90 dagar under månaderna oktober-april. Dosorna registrerar alfastrålning och skickas sedan för testning av ett godkänt, ackrediterat laboratorium. Du som bostadsägare kan själv göra en oberoende radonmätning genom att placera radonmätare. Att boka en radonkonsult som mäter är också ett alternativ.