Entreprenadbesiktning

Välj län och sektor:

Snabblänkar

Information

Den som köper t ex en villa / hus är enligt Jordabalken skyldig att undersöka fastighetens skick.

Överlåtelsebesiktning är en okulär besiktning där teknikern med sin kunskap skall kunna upptäcka eventuella skador och risker med byggnaden.

Det ligger i både köparens och säljarens intresse att göra en överlåtelsebesiktning då den minskar risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.

De besiktningsmän du ser till vänster är certifierade av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) vilket säkerställer kvalitén på besiktningarna.

Få offert från besiktningsmän i din stad!

Avdelare

Offert ifrån hantverkare

Få en kostnadsfri offert ifrån hantverkare.