Finansiering av husbyggnation: Låna för att bygga nytt hus


Finansiering husbyggnation

Finansiering - låna till hus

Det billigaste sättet att bygga eller bygga ut ett hus är att betala alla kostnader själv. Lån är alltid, och förblir, en kostnad med räntor. Det är dock få personer som kan bygga ett helt hus utan att ta lån. De lån som kan komma ifråga är ett byggnadskreditiv, ett lån där banken betalar ut pengar till de företag som arbetar för att bygga huset, utifrån fakturorna. För att få lån krävs dock en egen insats. Ju högre egen insats, desto mindre lån behöver tas. Det betyder i sin tur mindre räntekostnader.

Tänk igenom de faktiska kostnaderna

Det är lätt att stirra sig blind på kostnaden för själva huset. Men de andra kostnaderna är minst lika viktiga att ta med:

 • Anslutning och dragningar av el
 • Vatten och avlopp
 • Markbearbetningen
 • Inköp av tomt
 • Lagfarter
 • Interiören i huset

För att veta vilken finansiering som verkligen krävs gäller det att sätta sig ner och gå igenom alla möjliga, och ibland även omöjliga kostnader som rör huset och tomten.

Köpa tomt

Det första som i allmänhet köps är själva tomten. För att kunna finansiera tomtköpet kan ett vanligt fastighetslån tas från banken. Lånen är ungefär likadant upplagda som bostadslån, med låg eller ingen amortering och en låg ränta. I samband med att ett lån tas för tomten är det väl värt att samtidigt ta tag i frågan om lån för själva husbyggnationen. Det lånet kräver en del funderingar och pappersexercis.

Rörlig eller fast ränta

Det går att välja mellan rörlig och fast ränta på ditt fastighetslån.

Särskilda omkostnader för lån av nybygge

Till skillnad mot att låna pengar för inköp av ett redan befintligt hus, finns en del omkostnader som behöver räknas med i husbyggnationens totalkostnad. För det första behövs oftast ett byggnadskreditiv, också kallat byggkredit.

Byggnadskreditiv - en slags byggkredit

Byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning som innebär att lånebeloppet tas ut allteftersom kostnaderna för husbyggandet tar fart, och sker under en kortare tid. De kostnaderna som finns med i din produktionskostnadskalkyl kan alltså betalas med byggnadskreditiv. Exempel på kostnader kan vara exploateringskostnader, material eller anslutningskostnader.

Det är banken som gör en bedömning om vad den färdiga bostaden kommer vara värd. Med byggkreditiv betalar du bara ränta på den summan som du har använt. Till lånet kommer ofta olika avgifter och besiktningskostnader. När huset är på plats och allt är färdigbyggt förs krediten över till ditt bolån.

Husföretagen samarbetar med banken

Den som köper ett modulhus eller ett nyckelfärdigt hus hos någon av landets större leverantörer får ofta ett erbjudande om att teckna lån och försäkringar via den bank som företaget samarbetar med. Kunderna erbjuds paketlösningar, som kan vara förmånliga.

Koll på ekonomin - överspendera inte

Det är lätt att gå in för ett husbygge med liv och lust. Det gör hela processen roligare och inte minst mer innehållsrik. Men det finns också en risk att för mycket spenderas på själva huset. Kostnaderna drar lätt iväg för den som söker uppfylla en dröm, så det är viktigt att komma ihåg att det finns gränser. Håll utgifterna inom givna ramar, gärna en budget eller en kostnadsbegränsning - så att livet i övrigt också får plats.

Några punkter som är väl värda att tänka över för att hålla en jämn budget:

 • Håll ett öga på de fasta avgifterna.
 • Stäm av med banken så du får bästa erbjudande på återbetalningstid, ränta och amorteringsplan enligt dina behov.
 • För regelbundet över sparpengar till en buffert. Det kan komma väl till pass vid oväntade utgifter.
 • Använd verktyget Budgetkalkylen hos Konsumentverket och få bra grepp om din ekonomi.
 • Välj ränta baserat på hur din privatekonomi ser ut. En fast ränta innebär större trygghet med rörlig innebär större risk, men kan också ge billigare pris.
 • Anpassa budgeten till ett större utrymme för eventuell räntestigning.

Besök vår egen hustillverkarguide och jämför hustillverkare

Läs också:


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

 • I korthet är bolån är ett lån med säkerhet, säkerheten är den faktiskt bostaden. Ett byggnadskreditiv är en form av kredit som endast ges för att kunna bygga ett hus. När huset är färdigbyggt flyttas kreditivet till ett bolån. Skillnaden är att med byggnadskreditiv betalar du bara ränta på de pengar som du har använt.
 • Enligt lag får du inte låna till hela kostnaden för att bygga hus. Det behövs en kontantinsats på minst 15 procent.
 • Hem
 • Bygga hus
 • Finansiering av husbyggnation: Låna för att bygga nytt hus