Pantbrev för nybyggda hus


Är det snart dags att flytta in i det nya huset? När husbygget väl står klart är det dags att omforma det tillfälliga byggnadskreditivet till ett traditionellt bolån. Här hittar du allt du behöver veta om pantbrev för dig som bygger nytt.

Pantbrev

Pantbrev en säkerhet för lån

Det finns många saker att tänka på när du bygger hus. Pantbrev är en av sakerna du behöver få koll på. Sätter du din fastighet som säkerhet för ett lån görs en inteckning i fastigheten. Pantbrevet är ett bevis på att inteckningen har beviljats. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en bostad som pant, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet. Det gäller som garanti för både botten- som topplån hos banker och andra kreditinstitut. Dagens pantbrev är helt digitala och all hantering som rör breven sköts av Lantmäteriet.

Vid överlåtande av fastighet

När en fastighet överlåts finns ofta pantbrev med i fastighetsaffären. Breven hör till fastigheten, och inte till någon person. När en ägare sedan vill ta lån på en fastighet, tar banken pantbrevet som säkerhet. Brevet som ligger till grund för säkerheten måste ha minst samma belopp som lånet avser. Det kan också vara av ett högre belopp. Oavsett om beloppet är detsamma eller högre än lånebehovet tas hela pantbrevet i pant av banken. Du som innehavare av ett pantbrev har rätt att kräva ut det beloppet som pantbrevet anger vid en försäljning av fastigheten. Systemet är säkert, och därför kan bankerna låna ut pengar till fastigheter med låg ränta.

Kostnad för pantbrev

Lån som tecknas och som inte går över pantbrevets värde, kräver ingen insats för fastighetsägare. Däremot krävs en avgift för att teckna nya pantbrev. Med ett nytt hus finns inga pantbrev än, så de måste tecknas för att omforma ett byggnadskreditiv till ett bostadslån.

Att ta ut nya pantbrev innebär en kostnad på två procent av pantbrevets belopp. Dessutom tillkommer en expeditionsavgift som för närvarande ligger på 375 kronor per pantbrev. Det är Lantmäteriet som ansvarar för pantbrevs- och inteckningsverksamheten i Sverige. Källa: Lantmäteriet

Kostnad för nytt pantbrev

  • 2% av av summan på pantbrevet
  • 375 kr i avgift

Räkneexempel

Exempel på hur du kan räkna ut kostnaden för pantbrev. Du bygger en fastighet som behöver belånas. Ett nybyggt hus saknar pantbrev. 

Låt säga att du lånar fyra miljoner, du behöver då ta ut pantbrev på samma belopp. Det betyder 80 000 + 375 kronor. Kostnaden för pantbrevet blir då totalt 80 375 kronor.

Med höga lån betyder det en ganska stor kostnad. Den bank som behöver pantbreven för ett lån brukar vara behjälpliga även med att införskaffa pantbrevet. När pantbrevet är klart skickar banken en räkning på de omkostnader som finns förenade med nyteckningen.

Kan ha olika värden

Ett pantbrev kan ha olika värden, beroende på hur många andra pantbrev som finns på en fastighet. De pantbrev som tas ut och som tas nära gränsen till en fastighets värde beräknas ha en större risk, än de pantbrev som är säkra. Det vill säga de som enbart belastar ett grundläggande värde i fastigheten. De pantbrev som har högst osäkerhet används vid eventuella topplån på en fastighet.

Du som tecknar pantbrev vid ett lån kan dela upp pantbreven i mindre enheter än vad lånesumman anger. Det kan vara smart om du vill kunna byta bank, och/eller amorterar ett lån och vill ha tillbaka dina pantbrev för sämre tider.

Information och guide: Alla hustillverkare i Sverige 

Läs mer:


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Med ett nytt hus finns inga pantbrev än, så de måste tecknas för att omforma ett byggnadskreditiv till ett bostadslån. När Lantmäteriet är färdiga med handläggningen av ärendet får du en faktura med betalningsvillkor på 30 dagar.
  • Pantbrev är ett juridiskt bevis på att banken har din fastighet som säkerhet för ett lån du tagit hos dem. Kort och gott är pantbrev bankens säkerhet på lånet. Det innebär att om du inte kan betala räntan på ditt bostadslån och måste sälja bostaden kommer banken att få betalt för sin fordran vid försäljningen. Sätter du din fastighet som säkerhet för ett lån görs en inteckning i fastigheten. För att få ett pantbrev behövs en inteckning i din fastighet. Det gör du hos Lantmäteriet.
  • Hos Lantmäteriet finns information om vilka pantbrev fastigheten har. Nybyggda hus har inga pantbrev ännu.