Bygga hus själv – Kostnad, Tips & Regler


Drömmer du om att bygga ditt eget hus? Visst kan du det! Känslan av att själv byggt från grunden, ger en stolthet svår att förklara för de som lyckats. Vissa bygger själv med enbart en grund, stomme, yttertak och ytterväggar till hjälp, medan andra envisas med att göra ännu mer själva. Men även om målet är att bygga så mycket själv som möjligt, så finns det saker som en amatör helt enkelt inte klarar på egen hand.

Bygga hus själv

Planering

Du har kanske redan drömt om hur ditt hus ska se ut, men har du undersökt vad som passar din tomt och mark? Se över hur stort och högt du får lov att bygga på just din tomt. I de flesta kommuner krävs en nybyggnadskarta för bygglovsansökan. 

Att bygga själv förknippas ofta med att det går att minska den totala kostnaden. Var dock förberedd på att för att förverkliga din husdröm krävs mycket arbete. Därför rekommenderar vi att du verkligen tar dig en funderare på vad du klarar av, om du vill bygga allt eller om du vill lämna bort bitvis eller använda byggsatser. En annan sak du måste tänka på att oförutsedda utmaningar kan dyka upp under arbetet. Gör tidsplaner och planera grundligt i förväg, då blir det lättare att hålla kurs och hålla din budget – nu är du din egna projektledare! 

Checklista och tips för planering när du ska bygga hus själv:

  • Kontrollera vilka byggregler som gäller för tomten.

  • Undersök väderförhållanden på din tomt.

  • Ta hänsyn till grannarnas tomtgränser när du planerar.

  • Om tomten har bra utsikt bör du utnyttja den!

  • Bygg enligt tomtunderlagets kvaliteter.

  • Planera och prioritera enligt din livsstil och för framtiden.

  • Tänk på att olika material kräver olika underhåll.

  • Gör en välarbetad budget och undersök priser.

  Vad kostar det att bygga nytt hus?

  Kostnaderna för att bygga hus kan variera kraftigt. Det är flera faktorer som spelar in. Inte bara skiljer priset beroende på var i landet du bygger, utan även val av tillverkare eller husmodell, entreprenadform, om tomten är krävande och om anslutning till kommunalt vatten och avlopp finns eller inte. Därför är det mycket svårt att ange en generell uppskattning av kostnader vid husbygge. Exempelpriserna som anges nedan ligger mellan tummen och pekfingret och bör därför ses som riktpris.

  Besök vår egen hustillverkarguide om du ska bygga hus.

  Välja lösvirke eller byggsats?

  Lösvirkeshus är att föredra för de som vill ha ett helt unikt hus. Det innebär ett hus som byggs bräda för bräda – spik för spik. Att bygga med lösvirke kan vara billigare än att bygga med stål eller murverk, delvis på grund av bygghastigheten. Du kan räkna med att ett platsbyggt hus i lösvirke har ett startpris från 8.000 kronor per kvadratmeter. Exempelpriset utgår från att du kan göra det mesta själv, och bara tar hjälp av elektriker för att installera elen.

  Byggsats för hus innebär att du kan köpa färdiga delar med allt material som behövs för att bygga ditt hus. Du kan göra tillval eller välja bort byggdelar om du vill ersätta med eget material. Antingen kan du göra jobbet i egen regi, eller anlita entreprenörer med erfarenhet från husbyggnation. Färdiga byggsatser ligger på ett pris från runt 12.000 kronor per kvadratmeter.

   Läs mer om skillnader mellan kataloghus eller lösvirkeshus.

   Arkitektritade hus blir ofta dyrare än icke arkitektritade. Priset sticker iväg då det ofta handlar om mer unika lösningar och estetiska krav. Exempelvis kan ett hus byggt i sten kan starta på ett pris på 30.000 kronor per kvadratmeter, och uppåt.

    Vad som passar ditt nya hus beror på din kunskap och möjlighet att bygga. Jämför bland olika byggformer och ta in flera byggofferter för att spara på kronorna. Var grundlig planering, budget och kalkyl så minskar risken att mötas av obehagliga överraskningar under arbetets gång.

    Regler och krav 

    I Sverige ska alla byggnationer följa Boverkets regler om hur olika utrymmen och byggnationer ska vara ordnade. Reglerna anger de hållfasthetskrav och kvalitetskrav som ska ställas på en byggnation. Boverkets regler för byggnationer sätter krav på: hygien, hälsa, miljö, bärighetskrav, stadga och beständighet.

    Det är byggnadsnämnden i din kommun som har tillsynsansvar för att dessa krav och regler upprätthålls, och kan ge dig mer information. Boverkets regler är omfattande för att det ska vara ett tryggt och säkert hus att bo i. Det är även viktigt att dig som bygger har en trygg arbetsmiljö under en byggnation. Därför finns som regler som bör följas även av den som bygger själv. Grundläggande för en säker arbetsmiljö är att bygga på ett säkert sätt, även för själva byggaren.

    Var noga – skapa en trygg arbetsmiljö:

    • Bygg på ett säkert sätt
    • Använd bra byggnadsställningar
    • Ha med dig säkerhetstänk under alla moment

    Exteriör och interiör

    Det mesta av ett hus går faktiskt att bygga själv, med lite hjälp. Det krävs dock en hel del noggrannhet och kunskap för att göra allt på rätt sätt och i rätt ordning. Men det går. Stommar som ska resas och tak behöver ofta mer än en person. Då är det lämpligt att vara flera som hjälper till. Tänk också på att det finns en viktig aspekt vad gäller säkerheten. Till och med avlopp och vatten får dras, så länge det sker fackmannamässigt.

    Bygga badrum

    För amatören är det tillåtet men något stökigt att bygga sitt eget badrum eller våtutrymme helt från grunden. Reglerna för försäkringar gäller att badrummen ska vara fackmannamässigt utförda, vilket betyder att den som bygger ett våtutrymme ska ha professionell kunskap om hur det ska byggas. Det finns flera branschregler att följa, och här behöver du även vara uppmärksam och stämma av med ditt försäkringsbolag innan bygget påbörjas. Notera alla steg i byggnationen, gärna också genom att dokumentera med bilder. Det är bäst att ta det säkra före det osäkra. Så dokumentera så mycket som möjligt för att bevisa att badrummet byggts efter konstens alla regler, om olyckan ändå är framme.

    Lämna bort

    När det gäller elarbeten måste dessa överlåtas till en elektriker. Elen får du inte inte dra själv, utan får alltså enbart hanteras av certifierad person med behörighet. Många husbyggare väljer också bort andra delar av husbyggnationen av praktiska skäl även om målet är att bygga själv. Det gäller inte minst grunden, vatten och avlopp samt skorstensbyggnationen. Fel i dessa är mycket svåra att rätta till vilket leder till enorma kostnader i efterhand om något går fel. Det är därför billigare och inte minst enklare att låta någon annan utföra arbetet.

    Besiktning och försäkringar

    Byggherren, det vill säga du som är husägare, ansvarar för att hus och tillbyggnader byggs på rätt sätt. För att försäkra sig om att allt har blivit rätt är det lämpligt att ta in en besiktningsman som går igenom husets alla delar och kontrollerar byggnationen. Flera försäkringsbolag kräver detta för att försäkra ett nytt hus. Skorstenar måste dessutom alltid inspekteras innan godkännande kan ske. För att kunna sälja ett hus som byggts själv, är det också viktigt med besiktning och god dokumentation över hur huset byggts bit för bit.

    Läs mer:


    Redaktionen
    Innehåll i denna artikel

    Frågor och svar

    • Priset för att bygga hus själv är beroende av vad för slags material du använder, hur stor boytan är tänkt och vilket slags material. Har du tid själv och kan bygga i lösvirke så är det ett mycket kostnadseffektivt sätt att få ner totalpriset. Arbetet är det som kostar mest.
    • Det mest kostnadseffektiva är att göra så mycket av det som du har möjlighet till själv. Undersök också om det finns någon i ditt kontaktnät som har expertis inom VA eller markberedning. Att exempelvis välja en tomt längre bort från centrum kan spara mycket pengar. Anpassa gärna huset till hur tomten ser ut och inte tvärtom. Vad gäller konstruktion och materialval är det klokt att använda enklare byggteknik och att välja billigt men bra material. Sist men inte minst: Starta med att göra en tydlig budget och jämför mellan olika offerter för att spara på kronorna.