Val av entreprenadform

Vid valet av hur ett hus ska byggas finns flera alternativ att välja mellan. Det vanligaste är att lämna ut arbetet på entreprenad. Men även entreprenader kan ha olika innehåll. Vilket som väljs beror på hur mycket arbete som en person är beredd att lägga ner själv på att få huset klar.

Totalentreprenad
Det absolut enklaste och smidigaste alternativet är ofta totalentreprenaden. I princip handlar processen då om att välja ett hus, visa vart det ska stå, välja extra fina detaljer för den som vill och sedan vänta. Entreprenören står för alla praktiska detaljer och diskuterar med husägaren om det är något speciellt som behöver lösas. I övrigt behöver husägaren inte göra någonting, vilket är totalentreprenadens stora styrka. De flesta husbyggare väljer den här formen av entreprenad.

Generalentreprenad
En arkitekt anlitas för att rita huset efter de önskemål om huset som man har, och sedan anlitas en entreprenör att bygga själva huset, se till att el, avlopp och allt annat stämmer och att huset bara är att flytta in i. Det är därmed ungefär som en totalentreprenad, men själva formen och arkitektur på huset bestäms av husbyggaren själv genom arkitekten. Den som vill ha ett unikt hus kan med fördel ta till denna metod.

Delad entreprenad
Så fort en enda person inte har huvudansvaret för byggnationen måste husägaren själv ta en stor del av ansvaret. Vid delad entreprenad finns flera entreprenörer inblandade i projektet. Det går att spalta upp arbetsuppgifterna hur mycket som helst, och varje gång en ny entreprenör anlitas blir livet besvärligare och mer komplext för husbyggaren. Däremot är det många som verkligen vill bygga sitt hus själv och enbart anlita folk då det behövs. Bygget kan då ses som ett stort livsprojekt i sig då det kräver mycket mer arbete än vid en total- eller generalentreprenad.

Fördelen är att det går att välja hantverkare själv. Nackdelen är givetvis jobbet. Det blir dessutom sällan billigare än general- och totalentreprenad då byggföretagen ofta har bra mycket bättre avtal med lokala hantverkare än vad en privatperson kan ordna. Men å andra sidan kan det vara roligare.

Besök vår egen guide över hustillverkare