Garantibesiktning

Garantibesiktning 
När den tvååriga och lagstadgade garantin på entreprenaden av ett småhus börjar gå ut är det hög tid att göra en garantibesiktning. Ju närmare garantitidens utgång som husägaren kommer, desto bättre är det från husägarens synvinkel. Däremot får besiktningen inte utföras efter att garantitiden gått ut, då kan inte garantin hävdas, utan då är det den svagare ansvarstiden som gäller. 

garantibesiktning

Syfte
Poängen med en garantibesiktning är att dubbelkolla att inga fel och brister som kan lastas entreprenören har uppkommit i huset. Besiktningen gäller inte för fel och brister som framkommit i slutbesiktningen. Enbart nya brister och fel som finns i fastigheten tas med. En garantibesiktning är ofta väl värt pengarna. Inom garantitiden, som är två år efter färdigställandet av ett hus, har entreprenören ett långtgående ansvar för det arbete som utförts. Efter garantiårens utgång kan det bli svårt för en husägare att hävda att ett fel beror på entreprenörens arbete. Det krävs då också att entreprenören varit vårdslös för att husägaren ska kunna begära rättning.

Vad ingår
Vid en garantibesiktning gås hela huset igenom från taknock till grundstenarna. Varje upptäckt som besiktningsmannen gör ska noteras i protokollet. Liksom vid slutbesiktningen ska en oberoende besiktningsman med yrkesbevis utfärdat av Svenska Byggingenjörers Riksförbund och ansvarsförsäkring utföra besiktning. Han ska också ha samtliga handlingar tillgängliga som rör huset och entreprenaden för att kunna fullgöra sitt arbete. 

Fel som upptäcks 
Efter besiktningen utfärdar besiktningsmannen ett utlåtande som båda parter får ta del av. De fel som upptäcks i huset och som kan lastas entreprenören ska åtgärdas snarast möjligt om inte husägaren och entreprenören tillsammans kommer överens om något annat. Det ska heller inte kosta husägaren något att åtgärda felet, utan det är upp till entreprenören att bekosta alla omkostnader för fel som kan lastas honom. Om entreprenören anser att han inte kan stå till svars för felen, är det entreprenören som ska bevisa att han eller hon inte är upphovet till den skada som uppkommit.