Pantbrev när man bygger nytt hus

Pantbrev
När husbygget väl är klart och huset står där är det dags att omforma själva byggnadskreditivet till ett sedvanligt fastighetslån. Pantbrev är ett inteckningsbrev som används som säkerhet vid tecknandet av ett lån och gäller som garanti vid såväl botten- som topplån hos banker och andra kreditinstitut. 

pantbrev

 

Pantbrevets funktion 
Dagens pantbrev är helt digitala och all hantering som rör breven sköts av Lantmäteriverket. När en fastighet överlåts finns ofta pantbrev med i fastighetsaffären. Breven hör till fastigheten, och inte till någon person. När en ägare sedan vill ta lån på en fastighet, tar banken pantbrevet som säkerhet. Brevet som ligger till grund för säkerheten måste ha minst samma belopp som lånet avser. Det kan också vara av ett högre belopp. Oavsett om beloppet är detsamma eller högre än lånebehovet tas hela pantbrevet i pant av banken. 

Innehavaren av ett pantbrev har rätt att kräva ut det beloppet som pantbrevet anger vid en försäljning av fastigheten. Systemet är säkert, och därför kan bankerna låna ut pengar till fastigheter med låg ränta. 

Kostar att nyteckna
Lån som tecknas och som inte går över pantbrevets värde, kräver ingen insats för fastighetsägare. Däremot krävs en avgift för att teckna nya pantbrev. Med ett nytt hus finns inga pantbrev än, så de måste tecknas för att omforma ett byggnadskreditiv till ett bostadslån. Kostnaden för pantbrevet är 2 % av värdet på själva pantbrevet plus en inskrivningskostnad. Med höga lån betyder det en ganska stor kostnad. Den bank som behöver pantbreven för ett lån brukar vara behjälpliga även med att införskaffa pantbrevet. När pantbrevet är klart skickar banken en räkning på de omkostnader som finns förenade med nyteckningen. 

Olika värden
Ett pantbrev kan ha olika värden, beroende på hur många andra pantbrev som finns på en fastighet. De pantbrev som tas ut och som tas nära gränsen till en fastighets värde beräknas ha en större risk, än de pantbrev som är säkra, det vill säga enbart belastar ett grundläggande värde i fastigheten. De pantbrev som har högst osäkerhet används vid eventuella topplån på en fastighet. 

Den som tecknar pantbrev vid ett lån kan dela upp pantbreven i mindre enheter än vad lånesumman anger. Det kan vara smart för den som vill kunna byta bank, och/eller amorterar ett lån och vill ha tillbaka sina pantbrev för sämre tider. 

Vidare till vår egna hustillverkarguide Alla hustillverkare