Ett lyckat husprojekt kräver ett grundligt markarbete


Som mycket annat i livet behövs en stabil grund. Att bereda marken du tänkt bygga på är mycket viktigt. Det är markarbetet som gör att huset står så säkert och hållbart som möjligt.

Markarbeten

Allmänt om markarbete och att schakta

Ta reda på om du behöver marklov för just ditt markarbete. Det gör du genom att kontakta byggnadsnämnden i den kommun du bor i. Boverket beskriver att om du vill ändra markens höjdläge avsevärt inom ett detaljplanerat område behövs ett marklov. Om du behöver marklov behöver du vara uppmärksam på att du inte får påbörja markarbetet förrän du fått både marklov och startbesked.

Att schakta marken är en typ av markarbete som görs i syfte att förbereda marken inför en kommande byggnation på området. Det görs framförallt för att skapa en plan och fast yta att börja bygga på. Det är också betydelsefullt för att skapa ytor för husets kablar, dräneringsrör och VA-ledningar

Starta med en geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning är en god hjälp för att få en god bild av vad som behöver göras för att skapa en god grund. Det innebär att det görs en provborrning i marken och resultatet kan sedan analyseras. Att göra en sådan undersökning kan spara dig en del på totalkostnaden och du slipper vara helt oförberedd på överraskningar i marken. Kanske behöver marken på din tomt pålas eller sprängas?

Vad kostar markarbete?

Eftersom priser ofta ändras skriver vi ut ett riktpris som vi hoppas kan vara till hjälp. Räkna med ett pris med start på 2000, upp till 4000 kronor per kvadratmeter. Men för att få aktuellt och rätt pris för just din tomt, behöver du begära in offerter från flera markentreprenörer.

I en typisk offert på markarbete ingår schaktning, återfyllnad som stadgar upp marken under grunden i form av grus, dränering runt grunden, grävning för vatten, avlopp, dagvatten och elanslutning samt beredning av marken runt huset så att en korrekt avrinning och tomt skapas.

Merarbete ökar kostnaden

Ofta är det en enda markberedare som sköter hela projektet med att förbereda marken, och ger offert på ”hela jobbet”. Men se upp - hela jobbet brukar bara inkludera grundläggande arbeten och material. Om något extra behövs blir det dyrare. Om det tillkommer kostnader ligger dessa ofta utöver offerten och kan påverka slutpriset rejält.

Exempel på merarbete utöver grundläggande arbete:

  • Sprängning
  • Större grusmassor
  • Pålning
  • Längre vatten- och elledningar måste flyttas eller forslas bort
  • Större schaktmassor än normalt behövs, måste flyttas eller forslas bort

Ha alltid ekonomisk marginal

Ofta så räknar markberedningsföretaget utefter en ganska snäv schablon i sina offerter. De räknar helt enkelt för snålt. Det gör du som husbyggare får betala extra för material i form av grusmassor och arbeten som krävs utöver den beräknade mängden. Priset på ett markarbete kan därför sticka iväg rejält, och bli flera hundra tusen kronor dyrare än beräknat. Det är därför viktigt att du inte bara tittar på priset vid offerter för markarbeten. Se även över vad som faktiskt ingår, och i vilka mängder.

Spara pengar genom förberedelser

Ifall du själv är entreprenör och har erfarenhet av markarbete så kan det vara en god idé att förbereda vissa moment som sparar in tid för det företag du anlitar. Det kan exempelvis handla om röjning av mark, bortforsling av jord med mera. Hos maskinleverantörer som Nordisk Maskin hittar man som privatperson och entreprenör maskinredskap till grävmaskiner, hjullastare och traktorer.

Beräkna verklig kostnad

Husförsäljare anger ofta siffror för hur dyrt ett markarbete blir för ett visst hus på en idealtomt. Det brukar stämma sämre än att be en markberedare titta på den faktiska tomten och ge en offert utifrån markens beskaffenheter och modell på grund och hus. En geoteknisk undersökning kan underlätta beräkningen av de faktiska kostnaderna ytterligare.

Läs mer:

Guide över hustillverkare
Geoteknisk undersökning
VA-anslutning


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Markarbete, eller schaktning som det också kallas, betyder att man formar marken som ska bebyggas för att få en plan yta. Markarbetet utförs innan gjutningen av husgrunden ska påbörjas.
  • Räkna med ett riktpris runt 2000 - 4000 kronor per kvadratmeter. Begär in offerter från olika markentreprenörer för att få aktuellt och rätt pris för just din tomt.
  • Flera olika delar kan räknas som markarbeten. I många fall betyder markarbete schaktning, återfyllnad, dränering runt grunden, beredning av marken runt huset, grävning för vatten och avlopp. Även elanslutning och dagvatten kan ingå.