Skriva avtal med husleverantör

Skriva avtal med husleverantör
När rätt hustillverkare eller hantverkare har valts gäller det att teckna ett avtal som båda parter är nöjda med – inte bara inför byggnationen utan även under och efter detsamma. Många större företag tillhandahåller ett avtal som förväntas följas, men de kan se väldigt olika ut. Därför är det viktigt att gå igenom varenda punkt i avtalet, för att säkra sig om att alla byggnationens delar och alla eventuella händelser täcks in i avtalet. Det är dessutom möjligt att förhandla om avtalet – innan det skrivs på. 

skriva avtal

Specificera 
Hus består av mängder med utvändiga och invändiga delar. I ett avtal om byggnation ska samtliga delar av det som ska byggas vara specificerade i avtalet, inklusive material, mått och modell. Om inget står angivet ingår det inte i uppdraget. Det kan vara svårt att komma på vad som inte står med, men det är värt att fundera över det innan tecknande av ett kontrakt. 

Även tidsangivelser ska stå med tydligt i kontraktet. När ska byggnationen utföras och när är dagen D, det vill säga det datum då byggnationen ska anses färdig? Utan det drar en byggnation lätt ut på tiden. Det ska också anges hur kostnaden ska betalas, vilket ofta är löpande under byggnationen efter fakturering om arbetet är stort. 

Allmänt
Avtal av byggnationer ska alltid vara skriftliga och är bindande för båda parter när det undertecknats. Om ett banklån krävs för att betala byggnationen behöver det därför vara helt klart och spikat innan avtalet gås igenom och undertecknas. Om en byggnation kräver flera avtal med flera entreprenörer är det alltid husägaren som får stå för samordning så att arbetet kan utföras som det är tänkt. 

Ansvar 
Ansvarsfrågan är en grundläggande del i ett avtal och något som ska ses över extra noga. Vad händer om bygget inte blir klart i tid, om felaktigheter uppstår eller om byggnationen inte håller måttet vid en besiktning. Vad händer om ni ändrar er, eller vill lägga till något. Kan köpet hävas innan byggstart och vad kan ändras? I avtalet ska också garantier och dess förutsättningar och löptid anges, så att fel som upptäcks i efterhand kan åtgärdas. 

Underentreprenörer 
Det kan vara värt att kika på de avtal som en hustillverkare eller entreprenör har med eventuella lokala hantverkare också. Det är inte alltid hustillverkaren gör allt själv, och underentreprenörers avtal kan också påverka vem som får stå ansvarig om något går fel. Det är dessutom mycket viktigt att skriva in vilken instans som ska ta en eventuell tvist, till exempel en skiljeman eller allmän domstol. 

Besiktningar och byggherre
Ofta är det husägaren själv som står som byggherre. Det är då också säljaren som har ansvaret att godkänna byggnationen, med hjälp av besiktningsmän om så krävs. I avtalet ska även anges när byggnationen anses klar och besiktning ska utföras. Besiktningen ligger som grund för om avtalet anses uppfyllt från företagets sida eller inte. Det är värt att välja besiktningsman själv, som garanterat är opartisk. 

Besök vår egen hustillverkarguide Hitta din husleverantör