Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv

Det lån som kan tecknas i samband med husbyggnationer kallas för byggnadskreditiv. Lånet kan även tas för utbyggnad av en byggnad. Syftet med lånet är att täcka de utgifter som krävs för att få till stånd en om- eller nybyggnation, samtidigt som det inte finns någon byggnad att ha som säkerhet. 

Vad räknas in
Alla omkostnader som rör ett husbygge räknas in i den totalkostnad varifrån byggnadskreditivet beräknas. Det går dock inte att låna alla pengar som behövs. Något måste husbyggare själv kunna stå för. 

byggnadskreditiv

Ta med till banken
För att kunna ge ett banklån behöver ett kreditinstitut i allmänhet någon form av säkerhet. När det gäller nybyggnationer, där ingen byggnad finns att ta som säkerhet från början gäller det för banken att se till att en säkerhet skapas genom att kolla upp att bygget verkligen sker som det ska. 

För att diskutera det lån som kan tas i samband med husbygget med banken behövs offerter och beräkningar från företag vad gäller de kostnader som kommer att belasta husbygget. Utifrån dessa kostnader läggs som en checkkredit upp. Det betyder att låntagaren själv inte få pengar i handen för att betala kostnaderna. Däremot kommer utgifter för de fakturor som presenteras i samband med husbygget att kunna skickas till banken, som i sin tur täcker kostnaderna. 

Kostnader 
Genom att systemet med byggnadskreditiv liknar checkkrediter behöver ränta och ev. amortering enbart betalas för det belopp som betalats ut till byggnadsföretagen. Däremot är räntan ofta högre än vid ett normalt bostadslån. 

När lånet läggs upp tillkommer oftast en uppläggningsavgift. Det händer också att en kreditavgift för det beviljade beloppet belastar låntagaren. Det går, som alltid vid banklån, att förhandla med banken om villkoren. Det kan också vara värt att kontakta flera banker innan lånet tas, för att försäkra sig om att få de bästa möjliga villkoren. 

Krav
För att få lånet görs en sedvanlig kreditprövning. Inkomster och utgifter beräknas. Den som tar lånet ska ha råd att betala de kostnader lånet är förknippat med. Under själva byggtiden kommer flera besiktningar att göras på fastigheten. Dels kontrollerar besiktningsmannen att de arbeten som fakturerats för verkligen har genomförts, dels undersöker han om huset ökar i värde på det sätt som förväntas. Slutligen, när allt är klart, görs en slutbesiktning på hela huset. 

Byta ut byggnadskreditivet
När slutbesiktningen genomförts utfärdar kommunen ett slutbevis för husbygget. Då kan även kreditivet omvandlas till ett fastighetslån. Den stora delen av lånet omvandlas vanligen till ett bottenlån. I vissa fall kan ett topplån behövas, vilket innebär en högre kostnad. För att omvandla lånen krävs att fastigheten belastas med pantbrev. bsp;

Vidare till vår egen hustillverkarguide Guide hustillverkare