Standard och planlösning – vilka ytor behövs

En planlösning skapas bäst utifrån faktiska behov och vardagens bestyr och rörelser i hemmet. Det kan vara trevligt att även räkna in större festligheter, men husets planlösning ska kännas rätt varje dag, inte bara vid uppvisningar för vänner och bekanta. Till de egna önskemålen kommer vissa regler som måste följas. 

Den egna livsföringen 
En bra planlösning är en praktisk planlösning, särskilt vad gäller förflyttningar mellan rum och utrymmen, sociala faktorer och inte minst städmässigt. Det ska vara lätt att hålla rent och snyggt. Enkelheten är ofta den berömda nyckeln, och kan kombineras med något spännande. Entrén, köket, matsal, vardagsrummet, sovrummet och kontor ska placeras så att de fyller den funktion det är tänkt. Vissa gillar öppna planlösningar, medan andra tycker om att vara lite mer privat för varje aktivitet. 

Läge och stil
Husets läge och stil påverkar de möjligheter som finns att leka med vad gäller planlösningen. I vissa fall känns rummens placering helt naturliga. Som till exempel i souterrängvillan, där vardagsrummet blickar ut över slänten, eller i ett tvåvåningshus där de mer privata sovrummen återfinns på övervåningen. Öppna planlösningar passar för vissa hus, rum i fil för hus med herrgårdshälsa. Med det sagt, betyder det inte att det inte går att bryta dessa regler, för den som vill. Däremot finns det regler som inte får brytas mot. 

Byggnormer
Svensk Byggnorm stadgar de grundläggande normer som finns för planlösningar. Ett mycket specifikt exempel är att kök och badrum ska ej ha direktingång till varandra. Det anses ohygieniskt och godkänns sällan som planlösning. Vissa rum behöver också ha tillräckligt med dagsljus för att godkännas i sin funktion. 

Köket ska ha en viss standard enligt lag, en lag som har ändrats över tid. Idag är det EU-anpassning som gäller och reglerna stammar från mitten av 1990-talet. De regler som är förenade med ett kök fokuserar på säkerhet och hållfasthet, mer än ytor och höjder numera, även om det finns standards som används av de flesta inom en region eller ett land. Ett så kallat svenskt standardkök håller vissa särskilda mått, och har så gjort länge. Fördelen med köket är att det är lätt att renovera och byta ut delar till. 

Handikappanpassning 

I BBR, Boverkets byggregler, regleras de krav på handikappanpassning som finns i en bostad. Där står det tydligt att en handikappad person med rullstol, som förväntas ha en svängradie om 1,3 m, måste kunna röra sig fritt i hela undervåningen. Badrummet måste vara anpassat för besök, vilket ställer krav på svängytor och bredd på dörrar. Dessutom måste toaletten vara placerad på ett lättåtkomligt sätt. BBR anger även att en del av tomten behöver vara handikappanpassad.