Bolån - banklån för att bygga hus

Bolån

 

De allra flesta behöver teckna ett bolån för att finansiera sin fastighet. Det finns mängder med kreditinstitut på marknaden med olika erbjudanden i form av räntor och villkor, men de har alla samma grundläggande regler och principer. 

bolån

Fastigheten stark säkerhet
Fastigheter såsom hus och tomt räknas som en trygg pant för ett kreditinstitut att låna ut pengar mot. Det har ett ganska fast faktiskt värde och kan inte föras ur landet eller gömmas på något sätt. Därför ger också bankerna en fördelaktig ränta för just bolån. Olika banker har olika räntenivåer, även om skillnaden ofta är liten. Det går däremot att som kund fråga flera banker för att få bästa möjliga avtal, och inte minst att förhandla med banken om ränta och avgifter. 

Däremot kräver bankerna ofta budget och att en låntagare kan bevisa att han eller hon eller de kan betala sina räntekostnader, även om det skulle hända oförutsedda saker. Det kan handla om en räntehöjning eller arbetslöshet. Dessutom görs en sedvanlig kreditprövning. 

Olika banker sätter olika räntor
Det är stor möjlighet att bolånet blir den enskilt största utgiften i er budget. Räntorna hos storbankerna sätts individuellt. Motivera för mannen eller kvinnan på banken varför ni ska ha så låg ränta som möjligt. Vårt bästa tips är att kontakta flera banker och förhandla fram bästa räntan. Det kan kännas jobbigt men räkna på 50 års räntebetalningar på banken så inser ni ganska snart hur mycket pengar det finns att spara.

På Pengar.se får du hjälp att hitta billigaste bolånet

Bottenlån och topplån
Den stora delen av ett lån kallas för bottenlån. Om lånebeloppet inte överstiger 80 – 90 % av fastighetens värde, beroende på bank, är hela lånet ett bottenlån. Bottenlånet anses vara ett lån med låg risk och ger liten ränta. Ofta amorteras bottenlån inte alls, eller i vart fall inte på ett antal år. Sedan sätts lånet om, och amorteringen skjuts på framtiden än mer. Topplånet är en större risk för banken att ge, och är mer beroende av att låntagaren kan visa upp en budget som håller även med topplån. Topplånet ska ofta även amorteras av på ett antal år, vanligen tio till tolv. Efter den nya 85% regeln har det blivit vanligt att många tar en lite del av av lånet via privatlån istället.

Rörlig eller fast ränta
Många frågar sig huruvida lånen ska ha en rörlig eller fast ränta. Räntenivån bestäms till stora delar av styrräntorna, den kostnad som bankerna får betala för att låna pengar i sin tur. Den fasta räntan är däremot mer beroende av hur banken tror att räntenivån kommer att utveckla sig. Med risk om att ha fel tar de ut en något högre ränta. Den rörliga räntan följer styrräntan. Fördelen med fast ränta är att det belopp som måste betala för lånet alltid är detsamma. Det gör det lätt att planera ekonomin. Det rörliga lånet har i gengäld visat sig vara längre i det långa loppet – hittills. Men räntebeloppet kan variera stort beroende på världsekonomin och riksbankens beslut. Om det också är billigare med rörligt i framtiden, det vet ingen.
Här kan du beräkna ditt bolån

Vid köp 
Som säkerhet för bolånet tar banken eller kreditinstitutet pantbrev som minst motsvarar det lånade beloppet. Pantbreven som finns på en fastighet följer alltid med vid köpet. Det gäller dock att se till att pantbreven inte är belastade när köpet genomförs. Alla lån löses i allmänhet in av den förra långivaren s ring; att pantbreven kan användas till nya lån. Banken ser ofta själv till att få de pantbrev de behöver vid köpet. Om nya pantbrev behöver läggas till hjälper banken också till med detta. 

Efter nybyggnation
Ofta går bank och låntagare igenom hela processen inför själva husbygget, hur det går till att skapa ett byggkreditiv och vilka krav som ställs, och sedan hur dessa kreditiv sedan kan omvandlas till lånför det färdigbyggda huset. Bolånet kan träda i kraft då huset besiktigats och anmälts som färdigbyggt. Då krävs inte någon ny kreditprövning. Däremot krävs nästan alltid uttag av nya pantbrev, som ger banken trygghet för lånet. 

Besök gärna vår egen hustillverkarguide Bygga hus - alla hustillverkare