Kvalitetsansvarig

kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvarig 
Enligt svensk lag (PBL) måste varje byggnad som uppförs och som kräver åtminstone en bygganmälan till kommunen ha en kvalitetsansvarig, KA. Den personen ska ha erforderlig kunskap om byggnationen och de krav och regler som finns och de tekniska krav som ställs på en byggnad. 

Varför
Då stora delar av kontrollen på ett bygge sker genom egenkontroll, och byggherren sällan har den kunskap som erfordras, behövs ibland en oberoende kvalitetsansvarig som ser över såväl projektering som utförande av en byggnad. 

Vem kan vara kvalitetsansvarig
Det är inte helt sällan byggherren själv kan vara kvalitetsansvarig för sin egen villa. För att det ska vara lämpligt krävs att han eller hon har den kunskap som krävs för att kontrollera arbetet Men det är inte alltid det fungerar eller är bra. Om en extern kvalitetsansvarig behövs ska det vara en certifierad professionella kvalitetsansvarig. Certifieringen genomförs av Sveriges Byggingenjörers Riksförbund, SBR. 

Det är kommunen som godkänner kvalitetsansvarig i samband med att kontrollplan upprättas och också godkänns. Om inte byggherren vet någon lämplig, kan kommunen hjälpa till med en lista över certifierade KA:s i området. Den som utses som kvalitetsansvarig ska vara med vid byggsamråd och vid besiktningar och kontroller och ser till att husbygget går korrekt tillväga och enligt de ritningar som lämnats in till kommunens byggnadsnämnd.