Välja husgrund

Val av grund
I huvudsak finns tre grunder att välja mellan när det ska byggas ett hus. Valet beror på markens beskaffenhet, typ av hus, och husbyggarens egna önskningar. 

husgrund

Krypgrund
Den vanliga definitionen för krypgrund är torpargrund. Grunden kan byggas på något olika sätt men bygger alla på att en luftficka bildas mellan marken och själva huset. Luftfickan kan antingen ventileras eller vara oventilerad. Huset står på en ram, en mur, av betong alternativt sten, med ett antal ventilationshål. Krypgrunden är mycket vanlig i Sverige, särskilt på äldre hus och har en stor fördel i att hus kan byggas på bergshällar så länge marken är relativt plan i övrigt, utan att det behöver sprängas bort stenmassor. 

Problemet med krypgrunden är att den kan orsaka fuktskador på hus och grundstomme om luften mellan hus och mark inte ventileras. På sommaren märks marken upp och kondens kan uppstå. Det gäller särskilt om träbitar och andra saker som kan dra till sig fukt ligger kvar under huset. Det går också att fuktspärra huset underifrån. 

Fördelen med krypgrunden är dock att det är lätt att inspektera huset undertill. Det medför att det är lätt att skapa nya el- och vatteninstallationer och åtgärda eventuella skador, som sällan är dyra att fixa bara de upptäcks i rätt tid. Till och med sättningsskador kan åtgärdas. Ventilationsförsedda krypgrunder minskar dessutom risken för radon i huset. 

Gjuten platta 
Det är ganska enkelt och prisvärt att gjuta en platta för att ge stadga och grund åt ett hus. I alla fall om marken är relativt plan och om det inte finns någon bergrund rakt under plattan. Det har därför kommit att bli ett mycket populärt sätt att bygga grunder i Sverige på. En gjuten platta är ett bra sätt att bygga en grund på där det föreligger risk för radon, då plattan förhindrar radonet från att komma in i huset. 

För att plattan ska fungera väl krävs att den är armerad och ligger stadigt och att fukt förhindras komma in i huset underifrån genom fuktspärrar. Det är därför viktigt att den gjutna plattan verkligen är torr innan husbygget påbörjas. Köldbryggor behöver också ses över och förebyggas. 

Ett hus med gjuten platta kan bli svårbemästrat om nya vatten- och avloppsledningar ska dras. Innergolven i ett hus med gjuten platta känns kallare dessutom än i ett hus med krypgrund, även om modernare konstruktioner ofta är goda värmeisolerare. Det beror på betongens kylande förmåga. Det är därför vanligt med golvvärme till sådana hus. De drar dock ganska mycket energi om golvvärmen inte drivs med solpaneler. 

Källare 
Ett hus med källare har en liknande grund som huset med gjuten platta. Plattan är dock nergrävd längre ner i marken, åtminstone delvis om marken lutar, och väggarna i källaren är av cement eller sten. Väggarna bildar den ram, eller mur, som själva huset sedan står på. Källaren har många fördelar då den kan användas som förrådsutrymme, inredas med extrarum, bastu, tvättstuga och mängd er med andra finesser. En källare ger därmed mycket utrymme för pengarna. Dessutom är en källargrund bra att använda sig av om marken där huset ska byggas lutar.

En källare behöver vara väldränerad och välbyggd för att inte få fuktskador. Källaren har ungefär samma problematik som den gjutna grunden, med skillnaden att själva stommen i träkonstruktionen för golven till första våningen är möjliga att se från källaren.

Vidare till vår guide över hustillverkare

Vidare till leverantörer av husgrunder