Allriskförsäkring

Allriskförsäkring 
Det är entreprenören som tecknar en allriskförsäkring. Den täcker upp det mesta på byggnadsplatsen under byggnationens gång, inklusive alla verktyg, maskiner, byggmaterial och själva byggnaden som uppförs. Det kan handla om att det börja brinna så att saker och material förstörs och blir obrukbara eller att något blir stulet. Då täcker allriskförsäkringen det. 

Entreprenören ska också se till att husägaren själv inbegrips i försäkringen. Det är bra att kontrollera så att entreprenören verkligen har tecknat den här försäkringen. 

Allriskförsäkringen gäller i två år efter husets färdigställande.