Byggherrens ansvar

Byggherrens ansvar
Den som vill bygga ett hus blir byggherre. Det innebär en hel del ansvar och funktionen liknar den berömda spindeln i nätet. Det gäller oavsett om en totalentreprenör eller någon annan form av entreprenör anlitas. För byggherren blir det till att hålla tungan rätt i mun, och inte missa något väsentligt när ett hus byggs. 

byggherre

Följa bestämmelserna
Det är byggherren som ansvarar för att alla de regler och förordningar som finns förknippade med husbygget verkligen följs. Det gäller de lagar som finns i Plan- och bygglagen och de krav som kommunen ställer på fastighetens uppförande. Även arbetsmiljöreglerna ska följas och det är upp till byggherren att se till att det händer. I vissa fall krävs en byggmiljösamordnare.

Kommunen 
Att vara byggherre kräver en hel del kontakter med kommunen. Allt som behöver tillstånd och ska godkännas av kommunen måste byggherren svara för. Det gäller bygglov, bygganmälan, upprättandet av en kontrollplan och godkännande och installation av vatten och avlopp. I kontrollplanen, som ofta upprättas i samarbete med kommunen, står det vilka olika delar av huset som måste besiktigas av en kvalitetsansvarig, och vilka byggherren själv kan besiktiga. Vilka delar av huset som respektive part besiktigar beror på husets art och syfte. När alla besiktningar är klara ska byggherren se till att allt som kommunen kräver in också kommer till byggnadsnämnden för att huset ska kunna anses som färdigställt. 

Andra viktiga saker att tänka på 
En byggherre svarar inte bara för att huset byggs korrekt. Även arbetsmiljön på arbetsplatsen är till syvende och sist byggherrens ansvar. Byggherren ansvarar också för att en byggfelsförsäkring finns och att entreprenören som anlitas har de försäkringar som krävs: färdigställandeförsäkring, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring. 

Besök vår egen hustillverkarguide Hitta din hustillverkare