Markarbeten

markarbete

 

Markarbete
Marken behöver beredas och förberedas noga för att en grund till ett hus ska kunna byggas. För att få en god bild av vad som behöver göras för att skapa en god grund är en geoteknisk undersökning till hjälp, liksom en fundering av vilken typ av grund som ska byggas. Ofta är det en enda markberedare som sköter hela projektet med att förbereda marken, och ger offert på ”hela jobbet”. Men det är till att se upp. Hela jobbet brukar bara inbegripa vissa grundläggande arbeten och material. Om något extra behövs blir det dyrare. 

Vad ingår
I en sedvanlig offert på markarbete ingår schaktning, återfyllnad som stadgar upp marken under grunden i form av grus, dränering runt grunden, grävning för vatten, avlopp, dagvatten och elanslutning samt beredning av marken runt huset så att en korrekt avrinning och tomt skapas. Ett riktpris är en kostnad om 1800-3000 kr per kvadratmeter inklusive moms. 

Om sprängning, pålning, större grusmassor, längre vatten- och elledningar eller en större mängd schaktmassor än normalt behövs eller behöver flyttas, eller om massor behöver forslas bort, blir det dyrare. Dessa kostnader tillkommer nästan alltid utöver offerten och kan påverka slutpriset rejält. 

Dessutom räknar ofta markberedningsföretaget utefter en ganska snäv schablon i sina offerter. De räknar helt enkelt för snålt. Det gör att husbyggaren får betala extra för material i form av grusmassor och arbeten som krävs utöver den beräknade mängden. Priset på ett markarbete kan därför sticka iväg rejält, och bli flera hundra tusen kronor dyrare än beräknat. Det är därför viktigt att inte bara titta på priset vid offerter för markarbeten, utan även vad som faktiskt ingår, och i vilka mängder. 

Beräkna verklig kostnad 
Husförsäljare anger ofta siffror för hur dyrt ett markarbete blir för ett visst hus på en idealtomt. Det brukar stämma sämre än att be en markberedare titta på den faktiska tomten och ge en offert utifrån markens beskaffenheter och modell på grund och hus. En geoteknisk undersökning kan underlätta beräkningen av de faktiska kostnaderna ytterligare. 

Vidare till vår guide över hustillverkare