Bygga trähus eller stenhus

Stenhus eller trähus
På de flesta håll i landet byggs mestadels trähus. Det är oftast i de södra delarna av landet och på Gotland som det är riktigt populärt med stenhus, även om stenhus såväl som trähus passar överallt. Valet mellan sten och trä är en viktig fråga vid ett husbygge, och har olika egenskaper med för- och nackdelar. Vilket valet blir beror i grunden på tycke och smak. 

Trähus 
De allra flesta hus i landet byggs av trä. Det är ett lätt material att arbeta i och det finns gott om träd i landet. Dessutom är de flesta kataloghus i trä, även om det finns en del stenhus att välja på där också. Trähus ser dessutom inte alltid ut som trähus. Begreppet betyder att husets stomme är av trä. Det går att få en stenfasad även på ett trähus. 

trähus

Stenhus 
Moderna byggblock i sten är nästan lika smidiga som trä. Det gäller även vid ledningsomdragningar och vid infästning i väggarna. Ett stenhus är relativt underhållsfritt och byggnaden har en mycket stabil och säker konstruktion om det bygg spå rätt sätt. 

Fördelen med ett stenhus är att temperaturen håller sig på en jämnare nivå. Stenens temperatur förändras långsamt och det påverkar hela inomhusmiljön. På sommaren upplevs då huset som svalt och på vintern upplevs huset som varmt, såvida huset inte blir alldeles utkylt. Då blir kylan än värre. 

Däremot är ett stenhus något dyrare att bygga. Det kan dock kompenseras med lägre underhållskostnader och lägre premier hos försäkringsbolagen. En annan nackdel är att husen blir väldigt tunga. Risker för sättningar finns, särskilt om marken är mjuk eller sank. Det kräver därför en noggrannare kontroll av marken innan grunden byggs. Det gäller även fukt. Om huset byggs korrekt minskar risken för fuktskador jämfört med ett trähus. Däremot ökar risken om betongen inte torkar ut ordentligt. 

Blandade material 
Med modern arkitektur dyker det mer och mer upp blandningar av material. Det gäller även huruvida huset är av trä eller sten. Den som tycker om kontraster kan kika på om det finns intressanta hus som blandar materialen.

Se alla hustillverkare av trähus här och alla tillverkare av stenhus här