Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring
Byggfelsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som varje byggherre måste teckna innan ett husbygge påbörjas. Den säkrar till del upp kvaliteten på en byggnation, även efter att de obligatoriska egenkontrollerna och besiktningarna gjorts. 

byggfelsförsäkring

En extra trygghet
Lagen om att en byggfelsförsäkring måste tecknas vid ny- och tillbyggnader är att ge husägaren en extra trygghet utöver den konsumentlag som redan finns. Ibland behövs inte byggfelsförsäkringen för fritidshus, om inte byggnadsnämnden i kommunen kräver det. 

Anledningen till kravet på byggfelsförsäkring är att det handlar om så mycket pengar och om det egna boende. Försäkringen är en engångsförsäkring som sedan är gällande i tio år. Den täcker väsentliga byggfel, och träder in om ingen annan försäkring som finns på huset kan täcka skadan. Om en hemförsäkring täcker en skada som uppkommit träder således inte byggfelsförsäkringen in. 

Premie och utfall 
Den försäkring som tecknas och den premie som sätts bygger på den risk som försäkringsbolaget kalkylerar att bygget inbegriper. Premien landar vanligen på mellan en och två procent av hela byggkostnaden, vilket kan vara stora pengar för en del. Dessutom tillkommer en självrisk vid eventuell skada. Den kan vara runt tjugotusen kronor, vilket gör att skadorna ska vara ganska stora för att försäkringen ska ge ett plus i slutänden. Däremot följer försäkringen själva huset. Det betyder att även om huset säljs, är huset byggfelsförsäkrat i de tio år som avtalet anger. 

Täcker inte allt 
Byggfelsförsäkringen täcker långt ifrån alla fel och brister som kan uppstå vid husbyggnationen. Om ett hus flyttas krävs bygglov. Det gör att en byggfelsförsäkring måste tecknas. Däremot inbegriper försäkringen då inte de fel som finns i huset innan det flyttas, utan bara de fel på huset som kan uppstå under själva flytten. 
Ett problem kan också uppstå när byggherren själv står för byggnationen. Även då krävs försäkringen, men då täcker inte försäkringen de arbeten som byggherren själv stått för, vilket kan verka lite konstigt. Det är också få försäkringsbolag som försäkrar det egna arbetet i form av byggfelsförsäkring ens om en inspektör går igenom byggnationen efter avklarat arbete. 

Vidare till vår guide över hustillverkare