Försäkringar när man bygger nytt

Försäkringar 
Det är en enkel sak att försäkra ett redan existerande hus. Desto svårare är det att försäkra sig mot fel och brister som kan ske under byggnationens gång. Samtidigt är det mycket viktigt att säkra upp huset och sin egen tillvaro så gott det går när huset byggs. 

Obligatoriska försäkringar 
Många försäkringsbolag erbjuder flera olika försäkringar mot olika typer av fel som kan uppstå i samband med att bygga ett hus. Byggfelsförsäkringen, allriskförsäkring och ansvarsförsäkring och färdigställandeförsäkringen är fyra i princip obligatoriska försäkringar, med några få undantag. Den första tecknas av husägaren medan de tre andra ska tecknas av entreprenören som ska utföra arbetet. Försäkringarnas måste tecknas för att bygganmälan ska gå igenom och byggkreditiven bli giltiga.

Frivilliga 
Det kan vara värt att kika på en vanlig byggförsäkring som extra trygghet utöver de obligatoriska försäkringarna. Byggförsäkringen täcker upp faktiska skador i samband med byggnationen. Det kan handla om saker som blir stulna, eller att en brand uppstår. Dessutom är det smart att teckna villaförsäkring redan första dagen som huset börjar byggas. Däri ingår nämligen ett rättsskydd och ansvarsskydd. 

Försäkra sig själv
Många husbyggare räknar givetvis med att kunna flytta in i ett hus när det avtal som skrivs med entreprenören så anger. Men mycket kan gå fel på vägen och det betyder ökade kostnader för husbyggaren. Det kan göra att räntekostnader sticker iväg då byggnadskreditivet måste hållas längre än nödvändigt. Det kan också orsaka stora kostnader som inte beräknats tillika kostnader för eventuell tvist. Det finns försäkringar även för detta, och de kan vara värda att titta lite extra på. Det är inte heller att förglömma att skaffa en olycksfallsförsäkring till alla som tänker vistas på byggplatsen. 

Här kan du jämföra försäkringar

Här kan du jämföra hustillverkare