Finansiering av husbyggnation

finansiering

Finansiering
Det billigaste sättet att bygga eller bygga ut ett hus är att betala alla kostnader själv. Lån är alltid, och förblir, en kostnad med räntor. Det är dock få personer som kan bygga ett helt hus utan att ta lån. De lån som kan komma ifråga är ett byggnadskreditiv, ett lån där banken betalar ut pengar till de företag som arbetar för att bygga huset, utifrån fakturorna. För att få lån krävs dock en egen insats. Ju högre egen insats, desto mindre lån behöver tas. Det betyder i sin tur mindre räntekostnader. 

Köpa tomt
Det första som i allmänhet köps är själva tomten. För att kunna finansiera tomtköpet kan ett vanligt fastighetslån tas från banken. Lånen är ungefär likadant upplagda som bostadslån, med låg eller ingen amortering och en låg ränta. Det går att välja mellan rörlig och fast ränta. I samband med att ett lån tas för tomten är det väl värt att samtidigt ta tag i frågan om lån för själva husbyggnationen. Det lånet kräver en del funderingar och pappersexcersis. 

Tänk igenom de faktiska kostnaderna
Det är lätt att stirra sig blind på kostnaden för själva huset. Men de andra kostnaderna är minst lika viktiga att ta med. Anslutning och dragningar av el, vatten och avlopp, markbearbetningen, inköp av tom, lagfarter och själva interiören i huset kostar också stora pengar. För att veta vilken finansiering som verkligen krävs gäller det att sätta sig ner och gå igenom alla möjliga, och ibland även omöjliga, kostnader som rör huset och tomten. 

Särskilda omkostnader för lån
Till skillnad mot att låna pengar för inköp av ett redan befintligt hus, finns en del omkostnader som behöver räknas med i husbyggnationens totalkostnad. För det första behövs oftast ett byggnadskreditiv. Den typen av lån innebär att lånebeloppet tas ut allteftersom kostnaderna för husbyggandet tar fart, och sker under en kortare tid. Räntan är något högre än för vanliga bostadslån. Till lånet kommer ofta olika avgifter och besiktningskostnader. 

Husföretagen samarbetar med banker
Den som köper ett modulhus eller ett nyckelfärdigt hus hos någon av landets större leverantörer får ofta ett erbjudande om att teckna lån och försäkringar via den bank som företaget samarbetar med. Kunderna erbjuds paketlösningar, som kan vara förmånliga. 

Överspendera inte
Det är lätt att gå in för ett husbygge med liv och lust. Det gör hela processen roligare och inte minst mer innehållsrik. Men det finns också en risk att för mycket spenderas på själva huset. Kostnaderna drar lätt iväg för den som söker uppfylla en dröm, så det är viktigt att komma ih åg att det finns gränser. Håll utgifterna inom givna ramar, gärna en budget eller en kostnadsbegräsning, så att livet i övrigt också får plats. 

Besök vår egen hustillverkarguide Jämför hustillverkare