Välja fasad på hus

Välja fasad på hus
Fasaden är husets ansikte utåt. Det betyder framför allt att fasadklädnaden blir en fråga om tycke och smak och vad som passar i den omgivning som finns kring huset. Det är många som förutsätter att ett trähus har någon form av panel, och stenhus någon form av puts. Men det går faktiskt att vända på den steken, om man vill. 

Panel
Panelen är den vanligaste formen av fasad på de svenska husen. Särskilt lockpanelen ses som det klassiskt svenska, en typ av panel som sätt stående. Ett alternativ är slät stående panel, så kallad Z-panel. Även liggande panel kan med fördel sättas med Z-panel. Fördelen med liggande är att ändarna inte sticker nedåt, och utsätts för fukt och vind. De skyddas istället av knutarna. Den som vill leka lite, kan använda både och, om husets arkitektur så tillåter. 

Nackdelen med målad lockpanel är att det kräver ganska mycket underhåll från fastighetsägarens sida. Den som väljer den klassiska Falu rödfärgen kommer dock undan med en bra mycket mindre kostnad än andra, då den är klart billigast. Den är också mycket hållbar, särskilt om det finns linolja i den. Vad gäller andra färger gäller det att välja rätt. Många fasadfärger har visat sig inte hålla måttet för den tänkta hållbarheten. 

välja fasad

 

Puts
Puts kräver handlag för att bli bra och är något dyrare än lockpanelen. Däremot är underhållskraven på putsen mindre, om putsen läggs på rätt. Det finns många sätt att lägga puts på, och flera av dem är bra och hållbara. En noggrann putsning kan göra att putsen hålla sig i upp till trettio år om putsen är genomfärgad. Läs mer om renovering av fasad här. Däremot kan putsen vara lite svårare att hålla bra på ett trähus och om fel färg används kan putsen krackelera.

Andra alternativ
Under årens gång har flera möjligheter provats som fasadbeklädnad. Tegelfasad är en bastant form, som fungerar väl och är mycket underhållsfritt. Den är dock den dyraste formen av fasad. Andra material som använts, men sällan kommer upp på nya hus är eterniten och 

Eterniten är extremt hållbart, men också hälsofarligt att arbeta med. Dammet skadar lungorna svårt, även om faran inte finns när eterniten väl är på plats. Det är däremot inte något som rekommenderas som fasadmaterial idag. 

Besök vår egna hustillverkarguide Hitta din hustillverkare