Så hittar du det bästa pooltaket 2024


Att ha ett pooltak till poolen skyddar mot såväl smuts och skräp som mot att någon ramlar i poolen. Fördelarna med pooltak är flera och vi ska ta oss en titt på dem i den här köpguiden samt ge tips och inspiration så att du hittar det bästa pooltaket för just din pool.

Pooltak

Nyttan och glädjen med en pool är stor men det krävs även underhåll av poolen samt skydd. Det bästa valet är därför att skaffa ett bra pooltak som täcker din pool. Om du inte har det måste du sätta upp något annat skydd, enligt reglerna.

Fördelar med pooltak

Det finns stora fördelar med att ha ett pooltak till din pool.

 • Det sänker uppvärmningskostnaderna.
 • Det håller temperaturen på jämn nivå.
 • Det ökar säkerheten.
 • Det förhindrar smuts från att komma in i poolen.

Pooltemperaturen skiftar lätt, speciellt mellan dag och natt. Värmen från poolvattnet avdunstar och temperaturen sjunker ofta flera grader. Att sedan värma upp poolen igen kräver energiåtgång, något som skapar högre kostnader. Med ett pooltak jämnar du ut både temperaturskillnaderna och värmekostnaderna.

TIPS! Ha gärna pooltaket på när solen skiner på det. Då skapas en växthuseffekt och poolvattnet värms upp på ett naturligt sätt, helt utan att du måste ta till energi för att värma upp det.

Olika typer av pooltak

Det bästa pooltaket är det som är transparent. Då låter du solens strålar skina igenom direkt på vattnet och får den temperatur du efterfrågar. De vanligaste materialen i pooltak är glas och plast. Olika varianter på dessa är:

 • Kanalplast
 • Klarplast
 • Polykarbonat
 • Klarglas

Polykarbonat, eller glasplast som man också kallar det, är det vanligaste materialet eftersom det både är slitstarkt och snyggt. Stommen brukar vara av aluminium. Polykarbonat finns som kanalplast och klarglas. Skillnaderna mellan de två är att kanalplasten har en luftspalt emellan sina lager och är på så sätt mer värmeisolerande. Klarglas är tunnare men har en större renhet och ser mer ut som just glas.

TIPS! Kanalplast är ett bra material om du vill bada med pooltaket på och behålla ljusinsläppet från solen.

Hellre plast än glas av säkerhetsskäl

Glas brukar ofta vara finare än plast att se på, men det är också osäkrare om olyckan faktiskt skulle vara framme. Det kan bildas sprickor och glasskärvor som kan leda till katastrofala följder. Välj hellre ett plastmaterial som är säkrare om något skulle hända.

Högt eller lågt

Du kan välja olika höjd på ditt pooltak. Om du vill bada med pooltaket på ska du välja en variant av högre modell. Om det bara är för att dra över taket när du inte använder poolen kan du välja en lägre variant. Du räknar höjden från poolens överkant och inte från vattenytan – förutom om du har en infinity-pool där vattennivån är lika hög som poolkanten.

Om du vill kunna bada med taket på är ett tips att välja en höjd på ca 1,5 meter. Då har du gott om utrymme att plaska och simma. En lite lägre höjd men där du ändå har utrymme för att simma och stå raklång är 90 cm. Om du har ett lägre pooltak än så kan du se det som endast ett skydd mot att saker och ting faller i poolen.

Ett högre pooltak är generellt bättre att ha, men ett lägre pooltak skymmer inte utsikten lika mycket. Man kan tro att det är tvärtom men så är det inte.

Pooltakets underhåll

Även ett pooltak behöver underhåll, precis som poolen. Detta gäller inte minst genomskinliga pooltak då solens strålar utsätter det för slitage och saker som ramlar ner på taket gör att det måste rengöras med jämna mellanrum. Ett högt pooltak kräver i regel mindre underhåll eftersom den välvda formen gör att saker faller bort från taket utan att dröja sig kvar. Om det sedan blir snö som lägger sig på taket utgör det också en mindre risk om taket är välvt. Det är också enklare att rengöra det för hand.


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

 • Det beror på dina behov. Ett högt pooltak gör det enklare att bada under det och det är också lättare att rengöra samtidigt som det är en aning säkrare när tung snö faller och lägger sig på det.
 • Det finns glas och plast i olika varianter att göra pooltaket av. Det rekommenderas dock att välja någon form av plastmaterial, gärna polykarbonat, eftersom glas kan orsaka skada om det spricker och på så sätt bildar skärvor som man kan skada sig på.
 • Både en pool och ett pooltak kan kräva bygglov, speciellt om pooltaket är högt och kan skymma utsikten för grannarna. Du kan vända dig till den lokala byggnadsnämnden och höra vad de säger. Tänk först och främst på var du ska placera poolen.