Vindkraft

Vindkraft
Vindkraft är än så länge ett ovanligt uppvärmningssätt för enskilda villor. Men tack vare ett ökat intresse från privatpersoner erbjuder alltfler företag minikraftverk som är till för hushåll eller mindre företag. De kräver inte bygglov och belastas inte med energiskatt, vilket gör att vindkraften kan leverera såväl el som värme. När nya smidigare modeller började säljas under 2007 och 2008 blev succén total. 

Så fungerar det
Vindkraften genererar i första hand el som i sin tur kan omföras till värme för den som vill. Det går också bra att komplettera den allmänna elförsörjningen. Vindkraftverket hjälper således till att minska elkostnaderna generellt. Det går även att koppla vindkraften till en ackumulatortank och spara värmen för att föras ut i ett vattenburet radiatorsystem i huset. 

Ett vindkraftverk om mindre än två meter i rotordiameter behöver inte bygglov för att uppföras om det är helt fristående. Masten får inte heller ”trilla” utanför tomten om den fälls. Så det enda kravet är egentligen att ha en tillräckligt hög tomt, eftersom vindsnurran på kraftverket bör vara minst sex meter upp i luften för att fånga upp tillräckligt med vind för att vara effektiv. 

vindkraft

 

För- och nackdelar 
Fördelarna med vindkraftverket är många. Inte minst blir huset mer eller mindre immunt mot elavbrott så länge elförbrukningen inte överstiger det som vindkraften ger. Elräkningarna blir klart lägre överlag eftersom huset kan värmas upp med direktverkande el, luftvärmepumpar eller jordvärme. När sommaren kommer blir det knappt någon elräkning kvar alls, då vindkraften då kan täcka hela husets energibehov. 

Vid överskott går det faktiskt att sälja ut elen till elnätet, men då tar elnätsleverantören ut en årlig avgift om nästan 4 000 kr. Det gör att överskottet behöver bli ganska stort emellanåt för att det ska löna sig. 

Nackdelen är att det krävs en medelvind på minst sex sekundmeter för att det ska löna sig att sätta upp ett vindkraftverk, även om de nyare vindkraftverken blir allt mer effektiva. Det är inte heller alla som tycker att vindkraftverken är särskilt vackra att titta på, och dessutom låter de en del. Modernare runda turbinliknande vindkraftverk är dock mycket tysta. Vissa vindkraftverk har visat sig störa mobila och luftburna sändningar i etern. 

Kostnader 
Vindkraftsverket kostar från 25 000 kr och uppåt. De minsta ger ett årligt bidrag till elkonsumtionen på 5 000 kilowattimmar. Till det kommer krav på mast och behörig elektriker. Dessa kostnader kan bli ganska stora. Livslängden är dock nästan 20 år vilket garanterar pengarna tillbaka flera gånger om.