Bergvärme

Bergvärme
Bergvärme är en praktisk och energisnål uppvärmningsmetod som kommit i ropet. Rätt installerat sparar en husägare många sköna slantar och förutom det är det minimala underhållsbehovet en härlig positiv bieffekt. Det kostar en del att installera bergvärme. Men väl på plats är systemet i princip underhållsfritt och kostar väldigt lite. Dessutom värmer den varmvattnet som används i huset. 

 

bergvärme

Hur fungerar det
Systemet med bergvärme bygger på att fånga upp den energi som ligger lagrad i berggrunden, som håller en jämn temperatur om mellan 2 till 8 grader Celsius. För att veta hur mycket energi som behöver kunna hämtas upp beräknas husets energiåtgång. Ett vanligt borrdjup är mellan 130 till 140 meter, men det kan variera. Det kan också krävas flera borrningar om huset är stort. För att få borrningen korrekt är det bra att anlita en certifierad borrare. Då ökar chansen att få en korrekt borrning som verkligen ger effekt. 

När borrhålet är klart sänks en kollektor ner i hålet. Kollektorn är en rörslinga fylld med frostskyddad vätska som cirkulerar mellan hus och borrhål. Det är vätskan som fångar upp den energi som berget kan avge och leds sedan till en värmepump. Värmepumpen kyler ner vätskan igen och energin frigörs för att brukas i huset. Värmen leds igenom huset av ett vattenburet system i form av radiatorer eller golvslingor. 

Samma system kan lika gärna användas under sommaren till att kyla byggnaden. Systemet skickar då ner värmen i berget istället, vilket gör att berggrunden värms upp något. Det kan ses som en lagring av energi, då samma värme sedan kan plockas tillbaka in i huset igen vid behov. 

För- och nackdelar 
Fördelen med bergvärme är att systemet är driftsäkert och har mycket låg driftkostnad. Systemet behöver inte heller någon passning och är mycket behändigt. Värmen finns där när den behövs utan att elräkningarna sticker iväg. Det är också ett extremt miljövänligt sätt att värma upp huset på. 

Nackdelen med bergvärme är att det kräver el, om än i mindre mängd. Cirkulationspumparna behöver också en del ström. Dessutom dimensioneras nästan aldrig bergvärmesystemet till att klara av riktigt kalla dagar. Det skulle kosta mer än det smakar. För att klara topparna slås istället en elpatron till som täcker energibehovet. De hål som borras behöver vara minst 20 meter ifrån varandra om det krävs mer än ett borrhål. Det gör att det krävs en ganska stor markyta att borra på, särskilt om grannarna också vill borra för bergvärme.

Kostnader 
Initialkostnaden för att borra efter bergvärme är hög. Det handlar om priser mellan 100 000 och 200 000 kronor. Däremot håller systemet i mellan femton till tjugo år, vilket gör att det är väl investerade pengar – i det fall huset har vattenburet radiatorsystem eller motsvarande. Om det inte finns i huset är kostnaden för att installera detta också hög. Elkostnaden för uppvärmning av ett normalstort hus blir med bergvärme mellan 5 000 och 8 000 kronor.