Oljepanna

Oljepanna
Under efterkrigstiden fram till 1980-talet brann det friskt i oljepannorna runt om i Sverige. Sedan dess har oljepannans tid gått den förbi. Idag installeras få oljepannor och de som har oljepannor söker lösningar som ersättning. Orsaken är världsmarknadspriserna på oljan och inte minst en ökad miljömedvetenhet. 


oljepannaBild från CTC

För- och nackdelar 
Under många år var det vanligt att installera oljepannor i huset. Fördelen med oljepannan var att den var bra mycket effektivare än de äldre vedpannorna. Däremot kräver de ganska stort utrymme för tanken, ett vattenburet radiatorsystem och en skorsten för rökgaser. 

Det var ingen som då kanske tänkte på att oljepannan inte var så värst miljövänligt och att oljepriserna skulle stiga så mycket som det har gjort. Den begränsade tillgången och osäkerheten på marknaden gör att installationerna av oljepannor minimerats under senare år. En annan anledning är att det har kommit många andra, mer miljövänliga alternativ på marknaden. 

Ännu en nackdel med oljepannan är att den ska inspekteras med jämna mellanrum och vara godkänd av kommunen. Det kräver en del arbete och kontroll och är förenat med en ganska stor avgift om ca 3 000 kr. Än dyrare blir det om oljetanken läcker. 

Kostnad 
Installationen av oljepannan kostar runt 40 000 kronor, men då tillkommer kostnader för det vattenburna uppvärmningssystemet i själva huset samt godkänd skorsten. Oljan i sig är också dyr. En lågt beräknad årsförbrukning ligger på 30 000 kr, men priset kan variera stort. Investeringen är därför mycket osäker, då skillnaden i omkostnader mellan direktverkande el och oljepanna är liten eller ingen alls. För närvarande klassas oljepannan som det dyraste uppvärmningssystemet av dem alla.