Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar
Med stigande elpriser och höga initialkostnader för berg- och markvärme har luftvärmepumpar kommit att bli ett populärt alternativ i de svenska hemmen. De är lätta att installera och sparar många sköna slantar då pumparna nyttjar energi som annars gått förlorad. 

luftvärmepumparBild från Nibe

 

Så fungerar det
Det finns flera system för luftvärmepumpar. Uteluftsvärme är ett system som även kallas luft-vattenpump. Luftvärmepumpen drar in utomhusluft till ett köldmedium fyllt med vätska som då förångas. Den gas som bildas fångas upp av en kompressor som blir het. Hettan värmer i sin tur vatten som leds genom husets vattenburna radiatorsystem. 

Det system som går under beteckningen frånluftsvärme fungerar ungefär som uteluftsvärmen med en skillnad att den nyttjar den luft som redan finns i huset. Frånluftsvärmen ska i första hand ses som ett komplement till annan uppvärmningskälla, såsom el, solvärme eller liknande. 

För de hus som inte har vattenburna radiatorsystem kan en luft-luftvärmepump vara ett alternativ. Den fungerar i huvudsak som en uteluftsvärmare med den skillnaden att värmen blåser in i själva huset. Luft-luftvärmepumparna fungerar fint som kylande fläktar under sommaren. Värmeväxlaren passar bra framför allt i hus med öppen planlösning, då endast en värmekälla erbjuds. 

För- och nackdelar 
Luftvärmepumpar tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad och ses därför som ett effektivt system att nyttja energi på. Det är också relativt underhållsfritt. Värme som sprids av värmepumpar genom vattenburet radiatorsystem fungerar fint som huvudsaklig värmekälla då de värmer alla rum, bara den är effektiv nog för husets behov. En luft-luftvärmepump däremot blåser ut luften i ett enda rum och kräver andra värmekällor i rum som inte nås av luftvärmepumpen. 

När det blir riktigt kallt och extra värme krävs, är det också som svårast för luftvärmepumparna att nyttja luftens energi. Det gör att många luftvärmepumpar inte mäktar med riktigt kyliga dagar. Nyare modeller fungerar bättre än gamla modeller. Luftvärmepumparna kräver relativt mycket el för att fungera som de ska. Lägre temperaturer kräver högre eltillförsel per utnyttjad kilowattimme. 

Information om hur effektiva luftvärmepumparna är går att få hos Testlabbet på Energimyndigheten. Luftvärmepumpar har också en tendens att låta en del. Det gör att utfläkten som sitter på utsidan av huset inte bör placeras så att den kan störa personer som sover eller grannar. 

Kostnad 
En luftvärmepump kan införskaffas och installeras för 15 000 kr och uppåt beroende på modell och om det är en luft-l uftvärmepump eller en luft-vattenpump som installeras. Det senare alternativet är generellt sett dyrare. Elkostnaden blir runt 10 000 kr per år för en normalvilla med luftvärmepumpar, men då får en alternativ värmekälla som ofta behövs som komplement också räknas in i kostnaden.