Element och radiatorer

Element
Element, eller radiatorer, är det vanligaste sättet att sprida värme på i ett hus. Element kan vara oljefyllda eller bestå av elslingor om de är för direktverkande el. De element som ingår i ett centralt uppvärmningssystem är vattenfyllda och kopplade till varandra i ett enhetligt system. 

element

 

Jämn värme 
Ett bra element håller en jämn värme i rummet. För att det ska fungera att de termostater som är kopplade till elementet är effektiva. Fördelningen av värme blir jämnare i ett oljefyllt element än i ett med enbart elslingor. Det gör att det oljefyllda elementet i längden ofta drar mindre energi. I fallet med enstaka radiatorer som inte är kopplade till ett centralt system är det viktigt att de håller hög kvalitet. 

Det finns både element med stickproppar och element till för fasta installationer i handeln. Element med stickproppar behöver i och för sig ingen elektriker för att installera, men de slits å andra sidan mycket fortare och tar upp en hel del av husets eluttag. Dessutom blir det estetiska intrycket inte lika bra. 

Shunt till centralsystem
I centrala system finns en så kallad shunt. Den påverkar hur mycket värme som ska gå ut i hela systemet. En modern shunt ställs in efter önskat gradtal i huset och anpassas sedan per automatik efter rådande yttertemperatur. De enskilda radiatorerna ska sedan också gå att påverka för önskad effekt. Den stora fördelen med ett centralt system är att i princip vilken värmekälla som helst sedan kan kopplas till systemet. Det kan i sin tur skapa förutsättningar för riktigt låga energikostnader. 

Effektvakt
En effektvakt kan läggas till ett centralt vattenburet radiatorsystem. Det mäter av den totala energiförbrukningen i huset och kapar topparna. Det sker genom att ett förutbestämt antal funktioner automatiskt slås av när den sammanlagda energiförbrukningen överstiger en viss nivå. Det kan vara att värmesystemet minskar i effekt eller att varmvattenberedaren stängs av. Tack vare en sådan vakt går det ofta att få ner nivån på huvudsäkringen, vilket leder till en lägre nätavgift hos elverket.