Ventilationssystem

Ventilationssystem
Ventilationen i huset påverkar hur huset och personer som bor i det mår. Utan tillräcklig ventilation riskerar huset att få fuktskador. Otillräcklig ventilation kan också skapa ohälsa genom att inomhusluften blir förorenad. 

ventilation

Självdrag
Fläktar i alla ära. Det vanligaste ventilationssystemet i ett privat bostadshus är självdragsprincipen. Äldre hus har i allmänhet en naturlig införsel av luft genom otätheter och springor som den fräscha utomhusluften kommer in i huset. Det kan också komma in genom självdragsfönster eller speciella ventiler utmed golvet, något som blivit vanligt i nya hus som byggs tätare och mer isolerade än förr. Den nya luften värms upp inomhus och stiger. Därifrån kan den transporteras ut igen genom kanaler och frånluftsventiler. 

Fördelen med självdraget är att det alltid är igång, oavsett om elen är på eller inte. Det kostar inga pengar och behöver bara ses över då och då så att frånluftsventiler och eventuella tilluftsventiler inte är igensatta. Däremot påverkas ventilationssystemet av vädret. Vindstilla varma dagar blir det stiltje även i husets ventilationssystem, medan hård blåst gör att det viner duktigt också i huset. 

I moderna hus byggs ofta väggar och golv helt täta och istället skapas tilluftsventiler. Dessa är lätta att reglera och förbättrar kontrollen över självdraget. Det gäller dock att dessa underhålls för att systemet ska fungera. På vissa ställen i huset, såsom köket och badrummet krävs dock någon form av mekaniskt system för att få en god ventilation. 

Mekaniskt frånluftssystem
Det mekaniska frånluftssystemet bygger på att tilluften kommer in automatiskt eller med hjälp av tilluftsventiler. Den ofräscha luften sugs ut med hjälp av en fläkt. Det är mycket vanligt att självdraget i ett hus förbättras på det här sättet i hus, inte minst i kök och badrum. Överlag förbättras självdraget och blir lättare att reglera för särskildas påfrestningar på luften med mekaniskt frånluftssystem, som till exempel vid matlagning eller heta bad. 

Mekaniska från- och tilluftssystem
Ett helt mekaniskt ventilationssystem leder fräsch luft in och ut från huset. Med hjälp av fläktsystemet för tilluften går det att rena luften, vilket är det helmekaniska ventilationssystemets största fördel. Då går det samtidigt att passa på att både kyla och värma luften. Systemet är dock ganska så komplext och kräver en del underhåll. Dessutom drar det mekaniska helhetssystemet en hel del energi. 

Hitta alla leverantörer av ventilation här