Golvvärme

Golvvärme
Golvvärme ger behaglig och jämn värme i hela huset. Ännu en fördel är att golven blir varma, vilket värmer frusna fötter. Det gör att temperaturen i ett rum uppvärmt med golvvärme ofta upplevs som varmare än i ett rum med radiatorer även om den faktiska temperaturen är densamma. 

golvvärmeBild från Uponor

 

 

Så fungerar det 
Golvvärme skapas genom att slingor som värms upp läggs under själva golvet. Det är ganska vanligt med elslingor i till exempel badrum, men det finns bra vattenburna system som kan användas i ett helt hus. Golvvärme kan också vara luftburen. Golvvärmen kan sättas in i vilka rum som helst, och kan komplettera ett befintligt värmesystem eller vara enda värmekällan i ett rum. 

Med rätt installation går det faktiskt att minska energiåtgången med elslingor. Värmen ska gå uppåt mot husets interiör, och inte ner i marken. Det är därför att isolera golven mycket väl under slingorna. Golvmaterialet i sig påverkar också hur effektiva golvslingorna är. Mattor och trämaterial fungerar som isolatorer och stoppar värmen från att stiga uppåt. Klinker och plastmattor fungerar effektivare. 

För- och nackdelar 
Fördelarna med golvvärme är den behagliga värmen om fötterna det ger och inte minst det estetiska i att slippa radiatorer i ett hus. Hus som värms upp med golvvärme känns varmare än hus som värms upp med radiatorer, även om en termometer skulle säga att de båda höll samma temperatur. Det kan spara slantar för en energimedveten person. 

Golvvärme är ett system som arbetar långsamt. Det gör att systemet kan ha svårt att ställa om sig när temperaturen skiftar. Det i sin tur kan leda till slöseri med energi. En bristfällig installation kan också leda till fuktvandringar i golven. 

Kostnad 
Det kostar lite mer att installera golvvärme jämfört med radiatorer. Å andra sidan är hållbarheten lång. Slingorna som leder varmvatten fungerar i upp till 50 år efter installation och elslingorna håller i upp till 25 år. Det blir däremot än dyrare att byta ut dem än att installera dem, då golven måste brytas upp helt för att komma åt slingorna.