Direktverkande el

Direktverkande el
Under 1970-talet var det vanligaste uppvärmningssättet i de svenska villorna direktverkande el. Elen var billig och elementen likaså. Dessutom kräver direktverkande el absolut inget underhåll. Idag är dock elen bra mycket dyrare med högre beskattning och högre pris. 

direktverkande el

Så fungerar det
Det går att installera elradiatorer som värms upp genom att de helt enkelt pluggas in i elsystemet. Elementen är fyllda med olja eller har elslingor som sprider värme. De oljefyllda elementen ger en mjukare och jämnare värmefördelning. För att värma upp vatten till ett eluppvärmt hus krävs en varmvattenberedare, som också den drivs på el. 

Det går också att använda sig av vattenburen elvärme. Systemet är detsamma som vid oljeeldning eller berg- eller jordvärme också för den delen. En elpanna värmer upp vattens om sedan pumpas runt i huset. Elpannan är liten och behändig och helt underhållsfri. Många andra uppvärmningssystem, såsom jordvärme, bergvärme och pelletsbrännare kan lätt ställas om eller kompletteras med elpatron om så behövs. 

Priser
Kostnaden för att installera elvärme är helt beroende på vilka element som väljs och om systemet ska vara centralt eller inte. Det går att hitta element för 300 kr stycket och en central panna kostar runt 25 000 kr. Elsystemet i huset behöver också klara av det stora wattuttaget. I övrigt krävs inga investeringar. Elkostnaden för en normalvilla varierar beroende på elpriset, och kan variera mellan 20 000 och 40 000 kr.