Välja uppvärmningssystem till hus

Vilken uppvärmning passar mig?
Uppvärmning av våra småhus står för en stor del av vårt lands energiförsörjning. Olja och el tillhör gårdagen till och lockar knappast någon nybyggare till att lätta på plånboken. Alternativen är inte bara dyra, de tär på miljön också. Med stigande miljömedvetenhet, har det också utvecklats mängder med alternativ till uppvärmning. Det finns allt och lite till att välja mellan, och det är lätt att gå vilse i säljarnas skrädande ord. 

uppvärmning

Vad har jag att välja mellan 
I stora drag ligger valet mellan biobränsleförbränning, värmepumpar, fjärrvärme, solvärme eller el. Dessa kategorier är i sin tur fyllda med underalternativ som kamin, pelletspanna, luftvärmeväxlare, jordvärme, etc. De äldre metoderna som direktverkande el alternativt olja är sällan en lösning idag, utan det är istället många som lägger om sina eluppvärmda hus till mer miljövänliga, och mindre dyra, värmesystem. 

Nya hus byggs nästan alltid med tanke på långsiktiga lösningar med liten eller ingen miljöpåverkan. De flesta av dessa system bygger på att ha element eller golvslingor som transporterar runt uppvärmt vatten, så kallade vattenburna system. Ett sådant system ger möjligheter att få centrala lösningar för uppvärmningen. 

Hur stor tomt
Vilket eller vilka alternativ som kan vara intressanta beror på vilken egen insats man är beredd att göra, modell av hus och inte minst vart det ligger någonstans. I flera fall är tomtens storlek helt avgörande för vad som kan göras. Bergvärme kräver berggrund, medan jordvärme kräver en stor tomt. Det gör vindkraftverken också, för den som inte är beredd att gå den långa vägen med byggtillstånd hos kommunen. 

Planlösningen 
Planlösningen kan också påverka en hel del vid valet av uppvärmningssystem och hur ofta huset är uppvärmt. Är det varje dag, kanske det ska vara ett system som kanske inte blir varmt så fort, men som är energieffektivt i första hand. Är det ett semesterhus med öppen planlösning kan en luftvärmepump vara extremt effektiv. Allt som allt måste husets egenskaper, egna önskemål och faktiska förutsättningar räknas in i värmeekvationen tillsammans med den budget som finns. 

Kombinera 
Det gäller att inte stirra sig blind på en enda lösning, Då inget system är perfekt i sig kan systemen kompletteras. Eldstäder och kaminer kan vara ett utmärkt komplement till ett vattenburet system med jordvärme, bergsvärme eller pelletsbrännare. Sedan finns det en omgivning, förutom miljön att tänka på också. Det kanske inte är lämpligt att elda för mycket i ett tättbebyggt område. Det gäller att väga de olika för- och nackdelarna mot varandra, då i nget system är helt perfekt.