Jordvärme

Jordvärme
Jordvärmen kallas också mark- eller ytvärme. Systemet bygger på att ta tillvara den energi som ligger lagrad bara en meter under markytan. Det kräver en stor tomt men är å andra sidan billigare att installera än jordvärmen. 

Hus.se hjälper dig välja rätt jordvärmepump - se pris och livslängd

jordvärmeBild från Nibe

 

 

Så fungerar det 
Bara metern under markytan finns solenergi lagrad. Den tas till vara genom att slangar grävs ner i marken med ett avstånd om cirka en meter ifrån varandra. Det kan krävas upp till tvåhundra meter slang till en normalstor villa, vilket gör att det krävs en del markyta. I slangarna finns en frostskyddad vätska som fångar upp den lagrade energin och som förs tillbaka till en värmepanna via ett slutet cirkulationssystem. I värmepannan kyls vätskan ner och energin som frigörs värmer upp ett vattenburet system som sprider värme i huset. 

För att få jordvärmen att fungera som det är tänkt, behövs el till värmepannan. Det kan också krävas en elpatron för riktigt kalla dagar, då systemet är anpassat för 90 % av den maximala belastningen. 

För- och nackdelar 
När jordvärmen först kom ut på marknaden förelåg problem med att marken kyldes ner för mycket vilket påverkade växtligheten på tomten. Det problemet är sedan länge löst. Däremot krävs en del markyta för att få ett väl fungerande system. Om tomten inte är tillräckligt stor, kan bergvärme vara ett bättre alternativ. 

Ett problem med markvärmen är att hela tomten grävs upp för att lägga ner slangarna. Marken behöver återställas efter installationen. Systemet behöver ett vattenburet system i huset, vilket är en stor kostnad att ta hänsyn till vid beräkning av den totala installationskostnaden för systemet. Det behövs också el för att få systemet att fungera. En kilowattimme i el ger ungefär tre kilowattimmar i energi tillbaka. 

Kostnad 
Ett markvärmesystem till en normalstor villa kostar nästan 150 000 kr. Då är inte det vattenburna systemet i huset inräknat. Till det kommer en omkostnad om ungefär 10 000 kr om året för elkostnader för att täcka energibehovet vid uppvärmningen.