Vedpanna

Vedpanna
Den äldsta formen av uppvärmning i ett hus är vedeldning. Idag finns moderna vedpannor som är mycket effektiva även om de behöver passning. Vedpannan kopplas till ett centralt vattenlett värmesystem och kräver bara lite el för cirkulationspumpens skull. 

vedpanna

 

 

Så fungerar det
En vedpanna fungerar som en stor brännugn. Den uppvärmda röken och värmen sprids genom kanaler vars väggar fångar upp värmen. Värmen leds till ett vattensystem som värms upp. Vattnet lagras i stora ackumulatortankar och leds runt i huset och används till förbrukning av varmvatten. För att sprida värmen i huset krävs en cirkulationspump som leder det uppvärmda vattnet till radiatorer runt om i huset. Det finns vedpannor som är Svanenmärkta. De anses vara energisnåla och effektiva. 

För- och nackdelar
Fördelen med vedpanna är att systemet är mycket billigt för personer som har tillgång till billig el. Däremot kräver systemet en hel del arbete, med att hantera och bära ved, fylla på och ta ur aska. Pannan kräver mycket passning, vilket gör att huset gärna är utkylt efter en arbetsdag om ingen är hemma. 

Till nackdelarna hör även att en vedpanna kan vara olämplig i tättbebyggt område då den sprider rökgaser. Ett alternativ kan vara att skaffa en värmande kamin till andra system, särskilt system som inte klarar av köldtoppar. Det kan minska elkostnaden för riktigt kalla dagar, och inte minst ge en behaglig värme med hög mysfaktor. 

Kostnader 
För hushåll på landet med tillgång till ved för husbehov eller möjlighet att köpa billig ved är vedpannan ett billigt alternativ. Initialkostnaderna inbegriper skorsten, vedpanna, ackumulatortankar och panna. Pannan kostar runt 40 000 kr.