Pellets som uppvärmning

Pellets
En pelletsbrännare är en vidareutveckling av de klassiska vedpannorna och passar utmärkt för att värma upp hus på landet med då den är tre gånger så effektiv som de gamla vedpannorna. Systemet räknas som klimatneutralt och är billigare att installera än till exempel bergvärme. 

pellets

 

Så fungerar det
En pelletspanna installeras på samma sätt som en ved- eller oljepanna. Systemet bygger på en brännugn vars energi i form av varma gaser tas till vara för att värma upp vatten. Det uppvärmda vattnet leds sedan igenom husets vattenburna element. Röken som avges går ut genom skorstenen. Matningen av pellets till panna sker genom ett rör från en lagringstank. 

För- och nackdelar 
Fördelen med pellets är att systemet fungerar utan att behöva tillsätta el. Vid stark kyla går det åt mer pellets. Däremot krävs el till en cirkulationspump och det går att komplettera med en elpatron för säkerhets skull, vid längre resor, till exempel. Systemet är ganska enkelt att sköta och är inte fullt så dyrt att installera som till exempel bergvärme. 

Alla pannor kräver mer eller mindre passning. Helautomatiserade system kräver minst passning, men är å andra sidan dyrare än de mer mekaniska lösningarna. Aska kan behöva tas bort och alla system behöver fyllas på då och då. För att ha ett tillräckligt förråd behövs ett ganska stort lager, vilket gör att systemet är ganska utrymmeskrävande. Det är även de ackulumatortankar som bör kopplas till för att få en god värmefördelning och varmvatten för förbrukning. 

Det går att kombinera pelletspannan med en solfångare. Solfångaren räcker utmärkt till uppvärmning av vatten och eventuella element under sommaren och gör att pannan inte behöver vara igång under sommarhalvåret. 

Kostnad
Det är stor skillnad i pris mellan olika pelletspannor. Priset beror på hur automatiserat systemet är och hur stor pannan behöver vara till det enskilda huset. Men en rimlig kostnad för pelletspannan och förrådet kosta drygt femtiotusen kronor, ibland mer. Till det kommer kostnader för skorsten och för vattenburet elementsystem. 

Själva pelletsen är ganska billig att införskaffa. Kostnaden beräknas ligga runt tiotusen kronor för en normalstor villa, men det kan variera beroende på tillgång och ort. Det blir billigast med ett stort förråd som kan ta emot ett helt lastbilslass med pellets. Dyrast blir det för den som köper säckar.