Ventilation i badrum

Badrummets ventilation är mycket viktig ur många aspekter. Inte minst för att rädda huset från fukt- och mögelskador. Mögelskador kan i sin tur påverka människors hälsa negativt. Därför bör det undvikas och det är ganska lätt. Det är bara att ventilera tillräckligt och är en enkel sak i samband med nybyggnation. 

badrumsventilation

Boverket har varit påpassliga och satt upp minimirekommendationer för ventilationen i badrummet. Om det inte finns något fönster som är öppningsbart i rummet ska flödet vara minst femton liter luft per sekund. För att kunna släppa ut det, oavsett fläktsystem, krävs också ett inflöde av luft. Det löses enklast med att badrumsdörren i sig har en springa undertill. Frånluftsventilen bör också placeras i innertaket och där själva fuktansamlingen är som störst och kan av praktiska skäl delas upp i två frånluftströmmar. Det minskar risken för tjut i rören vilket kan irritera. Frånluftsventilen behöver rensas emellanåt för att inte täppa igen. 

Många väljer att lägga till en mekanisk fläkt utöver självdragsprincipen. I ett badrum kan det vara en mycket god idé. Det går även att koppla ventilationen från badrummet till ett centralt mekaniskt system om sådant finns. Men då gäller att systemet är effektivt nog även för badrummet som kräver lite extra. Den som är osäker kan med fördel anlita en fackman. 

Hitta alla tillverkare av badrumsventilation här