Generalentreprenad Sök bland tusentals husmodeler

Genom att välja en generalentreprenad sköter hustillverkaren i stort sett allt utom själva uppförandet. Här kan du se alla tillverkare som erbjuder generalentreprenad som entreprenadform.

Hitta rätt hustillverkare

 
Jämför TillverkareFilter
EtableratFilter
Egen ritning
Hemsida
HusmodellerFilter
Jämför
Du har valt st av 4st

Vad är en generalentreprenad?

Att skilja på de olika entreprenadformerna är inte helt enkelt. Enkelt förklarat kan man säga att en generalentreprenad innebär att du som kund tecknar två kontrakt – ett med själva hustillverkaren och ett med en huvudentreprenör. Hustillverkaren är ansvarig för projekteringen, medan entreprenören har ansvar för själva uppförandet av huset.

Det första steget är alltså att du jämför olika hustillverkare och -modeller för att se vilket alternativ som passar bäst. Du tecknar sedan avtal med den tillverkare som du har valt, och köper en husmaterialsats. Därefter tecknar du även ett avtal med den entreprenör som ska uppföra huset – vanligtvis ett byggbolag. En del hustillverkare har särskilda bolag som de normalt arbetar med som du kan bli rekommenderad, men du är fri att välja ett annat alternativ om du vill. Huvudentreprenören har sedan ansvar för att teckna avtal med övriga entreprenörer, inom exempelvis el och vvs.

Generalentreprenad – en utförandeentreprenad

En generalentreprenad är en slags utförandeentreprenad, där den som beställer arbetet är ansvarig för att huvudentreprenören utför arbetet på ett korrekt sätt genom att bistå med utförligt projekteringsunderlag.

Vad är en samordnad generalentreprenad?

En samordnad generalentreprenad innebär alltså att beställaren ger ansvaret för att teckna avtal med underentreprenörer till huvudentreprenören. Ett alternativ till detta är en delad entreprenad, där beställaren i stället vänder sig till flera olika entreprenörer och därmed också tecknar flera olika avtal.

Vad är skillnaden mellan en generalentreprenad och en totalentreprenad?

Om du väljer generalentreprenad som entreprenadform tecknar du som sagt två avtal – ett med hustillverkaren och ett med den entreprenör som ska uppföra ditt hus. Om du i stället väljer en totalentreprenad så är huvudentreprenören den som är ansvarig både för projekteringen och för själva utförandet.

Hur mycket kostar en generalentreprenad?

Priset för en generalentreprenad varierar naturligtvis med vilken hustillverkare och -modell som du väljer. Generellt sett kan man säga att du kan komma undan med en något lägre nota än om du väljer totalentreprenad, eftersom du gör mer av arbetet själv.


Anders Olsson, marknadsansvarig på Eksjöhus, om generalentreprenad:

Hur stor del av era hus byggs som generalentreprenad?

– Generalentreprenad är den absolut vanligaste entreprenadformen hos oss, ungefär 95 procent av våra hus byggs på detta sätt.

Vilka fördelar för beställaren finns det med att välja en generalentreprenad?

– Du som kund är fri att själv välja den entreprenör som du får förtroende för, eller så låter du oss rekommendera en entreprenör som byggt Eksjöhus under många år. Men du är inte låst till valet av entreprenör som uppför huset. Vår säljare är sedan med som projektledare genom hela husprocessen, och du får ingen ny kontakt hos oss när bygget startar.

Finns det någon husmodell som är extra populär att utgå ifrån?

– Vi har tre olika huskataloger, där alla uppfyller samma höga standard. Möjligheten till att förändra i planlösning varierar i dessa olika kataloger, och med tre olika kataloger kan också de flesta hitta en favorit att utgå ifrån i sitt husbygge. Totalt kan vi erbjuda cirka 50 husmodeller, och vi har allt ifrån enplanshus och 1,5-planhus till tvåplanshus och sluttningshus.